LYDOPTAGELSER: NU ER DET TILLADT!

Efter en tung sagsgang er det nu slået fast, at det er tilladt, at borgere må optage møder med fx sagsbehandler – naturligvis kun til eget brug og ikke til offentliggørelse. 

Det er resultatet af en en lang sag, der nu har varet i mere end 1,5 år. Byrådet har endnu ikke taget stilling til den endelige form, men det er slået fast, at det er tilladt at optage egne møder. På forespørgsel  fra Enhedslisten oplyser administrationen,  at der allerede nu administreres efter, at borgerne må optage møder. Uden, som før, at være bange for trusler om at mødet blev afbrudt. 

Som nævnt mente administrationen ikke, at man var stødt på nogen borger, der havde brug for at kunne optage møder enten på grund af hukommelsesproblemer og lignende eller på grund af alvorlige funktionsnedsættelser. Da sagen startede i november 2018 besluttede borgerrådgiveren sig for at at gå ind i sagen og foretage en såkaldt generel undersøgelse på eget initiativ.

Resultatet af undersøgelsen forelå i med udgangen af juli 2019. Borgerrådgiverens grundige undersøgelse trak blandt andet med baggrund i en række spørgsmål som Enhedslisten havde fået svar på fra direktionen en del kritisable punkter frem i den måde administrationen tolkede lovgivning og håndterede god forvaltningsskik.

Derefter var der tavshed om sagen de næste ni måneder,  indtil man kunne læse i et direktionsreferat, at praksis skulle ændres. Fremover kunne borgerne optage egne møder.

Før sommerferien meddelse administrationen, at der skulle en sag på byrådets dagsorden på et fremtidigt møde. Endnu engang spurgte vi fra Enhedslistens side til sagen, da vi syntes, at den efterhånden trak urimeligt i langdrag. Ikke mindst med tanke på de borgere, der stod i en situation, hvor de gerne vil optage deres møder.

På det spørgsmål fik Enhedslisten svaret, at der allerede var givet besked om, at der skulle administreres efter, at lydoptagelser var lovlige. Dog uden at borgerne er informeret om dette før nu, hvor Enhedslisten gør det.