De private skoler

Vi mener at uddannelse af vore børn er alt for vigtig en opgave til bare at overlade til private. Vi er ikke modstandere af private skoler. Men de skal arbejde inden for de rammer som fællesskabet i det offentlige udstikker.

Ringsted kommune har mange private skoler. Det skyldes en helt forkert politik, som et flertal i byrådet har ført. Dårlig styring, besparelser og nedlæggelser af skoler har gjort at rigtig mange forældre har valgt selv at tage ansvar for deres børn skole ved at oprette en privat skole.

Enhedslisten er meget glade for at forældre tager ansvar for deres børn og deres skole. Men vi er bekymrede for alle de børn, hvis forældre ikke har råd eller socialt ikke magter at deres børn kommer på en privat skole. De private skoler har ikke samme sociale ansvar som folkeskolen til at rumme alle. De private skoler kan f.eks. afvise de elever, de synes er vanskelige. Det skaber ulighed.

Private skoler har vi haft i mange år i Danmark. De er opstået som en ret til at få børn undervist på baggrund af en særlig ide. Mange nyere skoler er dog også opstået, fordi folkeskolen i det lokale område er lukket. Det gælder mange nye private skoler her i området. At lukke en folkeskole er med til at lukke det lokale samfund ned. At have den lokale skole bliver derfor vigtigt! Derfor støtter Enhedslisten også retten til selv at oprette skoler.

Men bliver de private skoler for dominerende, risikerer vi at der kommer et alt for stort skel mellem folkeskolen og de private skoler. Det vil have en negativ virkning på hele vores samfund og de lige muligheder, vi ønsker med folkeskolen.

Vi mener derfor at folkeskolen skal styrkes. Gennem en aktiv politik skal folkeskolen gøres til det bedste bud, når der skal vælges skole.