Indkøb er også politik

Kommunen bruger rigtig mange penge på indkøb af varer og tjenesteydelser. Det kan betyde rigtig meget for producenter og virksomheder, hvor kommunen placerer sine indkøb. Derfor skal kommunens indkøb ikke ske bevidstløst med hovedet under armen.

Tværtimod bør kommunen bruge sine indkøb aktivt til gavn for borgerne i Ringsted og til gavn for en bedre verden. Kommunen skal selvfølgelig købe prisbilligt ind, men også andre ting bør spille ind på kommunens indkøb. Det gælder f.eks. kvalitet, bæredygtighed, økologi, social ansvarlighed, hensyn til overholdelse af konventioner og meget andet.

Kommunens indkøb påvirker omverdenen uanset om der tænkes over indkøbene eller ej. Derfor kan vi ligeså godt bruge kommunens indkøb mere offensivt til at stimulere en fredelig, mangfoldig, grøn og bæredygtig udvikling, både her i kommunen, men også nationalt og globalt.

Det betyder konkret at der skal stilles krav til kommunens leverandører og samarbejdspartnere.

Vi mener, at der i kommunens indkøbspolitik bør indgå b.a. følgende elementer:

• Varerne skal om muligt være produceret lokalt, både af hensyn til lokale producenter og for begrænse forurenende transport.

• Indkøb skal, hvor det er muligt, være økologiske og bæredygtige. Kommunen og dens institutioner skal opstille konkrete økologimål.

• Kommunen må ikke samhandle med virksomheder, der deltager i våbenproduktion.

• Kommunen skal ikke samarbejde med institutioner, virksomheder eller andre, der ikke overholder internationale konventioner, uanset hvor i verden overtrædelsen foregår.

• Kommunen skal undgå at handle med virksomheder, der ikke medvirker til at tage socialt ansvar.

• Ringsted kommune skal ikke samarbejde med banker og pengeinstitutter, der ikke vil åbne konti for kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister eller andre der ikke er økonomisk ressourcestærke.