Daginstitutioner og pasningstilbud

Børn og pædagogik skal være i højsædet når vi snakker børnepasning – ikke økonomi.

Vi vil have markedsgørelsen, kommercialiseringen og bureaukratiseringen ud af institutionerne. I stedet vil vi øge demokratiet og de voksne har sammen med børnene. Undersøgelser viser, at de voksne i institutionerne bruger mindre og mindre tid sammen med børnene og mere tid foran computeren. Det er ikke godt for børnene.

Vi har tillid til, at pædagogernes faglighed er bedre end bureaukratiske og centralistiske redskaber og unødvendige tests. Derfor vil vi afskaffe pædagogiske læreplaner og sprogvurderinger.

Derudover vil vi arbejde for:

1. Mere tid til børnene – i vuggestuer, børnehaver og SFO’er.

Det betyder gennemførelse af minimumsnormeringer: Tre vuggestuebørn,seks børnehavebørn og ni SFO/fritidshjemsbørn pr. pædagogisk medarbejder, samt tre faste børn pr. dagplejemedarbejder.

Sociale normeringer: I institutioner skal der, når der er flere børn end gennemsnittet med familiebaggrund, som falder inden for udsatte socioøkonomiske grupper, tilføres flere midler på baggrund af antallet af børn. Vi går ikke ind for, at pengene skal komme fra institutioner i andre områder. Afskaffelse af kontrol og bureaukrati.

2. Billigere, helst gratis SFO, fritidshjem, klub og økologisk mad i institutionerne.

3. Et godt og sundt miljø for børn og ansatte.

4. Ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale.

At afskaffe lukkedage og lukkeuger – som er til stor gene for forældre og medarbejdere, og alene bunder i kommunernes behov for besparelser.