Almene boliger

Vi ønsker opførelse af flere almene boliger. Det er en god og demokratisk boligform, hvor lejerne har indflydelse og hvor mangfoldigheden kan komme til udtryk.

Der er i Ringsted heldigvis mange almene boliger og flere velfungerende boligselskaber. Men der er brug for flere almene boliger i kommunen.

Derfor foreslår vi, at der i Ringsted kommunes boligudbygningsplan fastlægges et højere mål for udbygning af støttet byggeri: alment byggeri, ungdoms- og ældreboliger.

Alt sammen med stort fokus på, at sikre tilstrækkeligt med billige boliger i varierende størrelse.

Flere almene boliger vil både give flere mulighed for at få en god bolig, men det vil også mindske presset på den private sektor og dermed mindske huslejernes himmelflugt.

Lovgivningen giver desværre store problemer for at bygge billige boliger. Vi vil derfor også foreslå, at der i Ringsted oprettes et kommunalt boligselskab.

Mange vil godt nok mene at et kommunalt boligselskab ligger på kanten eller lidt uden for kommunalfuldmagtens muligheder.

Her kan civil ulydighed fra kommunens side være en løsning. Det er bedre og billigere, at kommunen gennem et kommunalt boligselskab, bygger nye og billige boliger. Og hvem kan finde på at stoppe en kommune, som bygger 500 boliger uden spekulation indregnet i huslejerne til almindelige mennesker.