Velfærd er også styring

Gør vi Ringsted kommune til et godt sted t bo og et godt sted at arbejde, får vi mere velfærd og sparer flere penge – til gavn for fællesskabet.

Ringsted skal være en fantastisk kommune at bo i for os alle. Det sikrer vi kun ved, at velfærd er for alle de borgere, der bor her.

Det er ikke fair, at noget så selvfølgeligt som at overholde love skal være et emne ved et valg. Vi er nødt til at nævne det her. Vi ser alt for mange eksempler på, at borgere får afslag på rimelig hjælp. Det er derfor vigtigt at vi kæmper for at styrke den retssikkerhed, der alt for tit brydes af både stat og kommuner.

Alle skal have den hjælp og støtte de har behov for. Det er ikke rimeligt, at hjælp til ældre og borgere med handicap er afhængigt af om man har pårørende eller venner, der kan tale ens sag.

Enhedslisten vil ikke skære mere i den offentlige sektor. Vi kommer med forslag til, hvordan vi gør vores fælles velfærd bedre.Politikere har alt for tit fortalt, at privat vækst og mere privatisering giver råd til mere velfærd. Det passer ikke. Vi har i en række år haft vækst, privatiseret og skruet tempoet op. Vi har ikke fået mere velfærd ud af det. Det er alt for mange steder blevet værre.

Vækst betyder kun mere velfærd, hvis vi stiller krav om det og vælger det frem for større private forbrug.

• Velfærd er, når vi har en politik for børn og unge, der kan håndtere at der ikke er lige mange børn hvert år. At vi ikke går i panik, når børnetallet falder eller stiger.

• Velfærd kræver, at vi har en mangfoldighed i både vore skoler, tilbud til ældre og i kultur.

• Velfærd er også, når vi indser at plejen af ældre bliver bedre, når der kommer de samme hjælpere hos en borger. Det giver mindre fravær på grund af sygdom og et langt bedre klima at arbejde i.

Gør vi Ringsted kommune til et godt sted t bo og et godt sted at arbejde, får vi mere velfærd og sparer flere penge – til gavn for fællesskabet.

Mange borgere vil gerne yde en indsats som frivillige. Det er godt. At være frivillig besøgsven eller Venligboer betyder at vi tager ansvar. Rollerne mellem frivillige og ansatte skal lægges helt fast. Ellers sker der alt for let et skred mellem hvad der må gøres af frivillige og ansatte. Det ødelægger den faglige kvalitet i tilbuddene.

Enhedslisten vil velfærd, der gælder alle. Vi vil sikre størst mulige sociale og økonomiske lighed mellem borgere. Vi kan træffe mange beslutninger i vores egen kommune. Vi skal holde landets love, men en del af dem er rammer vi skal holde. Inden for den kan vi selv bestemme. Vi kan i Ringsted styre på en anden måde og vælge mere velfærd.