Mest muligt demokrati – også for ansatte

En kommune, der er godt drevet, kræver demokrati og inddragelse. Det skal også gælde medarbejderne.

Vi vil en kommune, der kan levere alle de ydelser inden for velfærd, den har pligt til. Men kommunens ledere skal også kunne lytte til forslag og ideer fra både ansatte og borgere.

 

Det kræver både åbenhed og en ledelse, der kan lytte. Det kræver en kommune, hvor alle ansatte trygt kan komme frem med både kritik og nye ideer. I Enhedslisten går vi ud fra medarbejderne er kompetente borgere og ansatte.

 

 

 

De ansatte ved, hvordan deres arbejde gøres bedst. Personalet inden for sundhed er tættest på opgaver i plejen af ældre. Lærere ved mest om skoler osv. Det er oplagt at bruge deres viden og ideer til at drive vores kommune endnu bedre. Ansatte skal høres. Kunne stille forslag og bidrage til at udvikle på alle områder. Ikke kun, når der skal lægges budget, hvor målet ofte er at spare. Brug af viden hos ansatte skal være en fast del af det daglige arbejde.

Vi vil gøre op med styring efter regler og udefrakommende tal. I stedet vil vi styre ud fra faglig kunnen og med afsæt i behov hos berørte grupper af borgere.

Vi vil nye, åbne former for ledelse, der sætter pris på viden og faglig kunnen hos alle ansatte og ikke kun styrer ud fra økonomi og tal.

Vi vil, at det bliver naturligt og værdsat, at ansatte blander sig med forslag til, hvordan deres arbejde kan gøres bedre til gavn for alle borgere.

Vi vil, at alle ansatte trygt kan blande sig i en åben debat i vores kommune – under hensyn til regler om tavshedspligt. Ansatte I Ringsted kommune har også ytringsfrihed.

Åbenhed og brug af viden skal ikke kun gælde ansatte – men alle borgere. Det er jo ofte dem der bruge service og ved hvor skoen trykker.

I Enhedslisten ser vi frem til at den nye Whistleblower  ordning bliver sat i gang. Vi mener den skal bruges offensivt. Så kan den bruges at sikre både medarbejdernes og borgernes retssikkerhed.