Sundhedscentret skal nå alle

Alle uanset hvor man bor og hvad man fejler skal have mulighed for at gøre brug af sundhedscentret. Derfor skal sundhedscentret være opsøgende, så også de svageste kan få glæde af det.

Sundhedscentertanken er på vej til at blive realiseret i indeværende byrådsperiode med etape 1. Det er på vej mod et tilbud for alle borgere, ung som gammel, i by og på land. Derfor er det også Enhedslistens intention, at der i en kommende etape også skal tilknyttes et matrikelløst og mobilt sundhedscenter. Mange f.eks. psykisk syge eller ældre i landområderne har svært ved at komme frem til sundhedscentret. Derfor bør der være en mobil og opsøgende funktion i sundhedscentret, således at centeret kan være for alle.

Enhedslisten hilser velkomment, at der er etableret et kvikskranke på sundhedscentret, hvor borgerne kan afhente mindre, men nødvendige hjælpemidler uden stor og tung sagsbehandling.

Tilbud som læge, tandlæge, sygeplejerske, fysioterapi, ergoterapi, diætist, telemedicin og distriktspsykiatri bør også indgå i sundhedscentret.

Der vil være god mening i at placere en kommende sammenlagt skoletandpleje med tilhørende socialtandpleje og omsorgstandpleje i forbindelse med sundhedscentret. Ikke mindst behandling af borgere med handicap, der skal behandles siddende i fx. specialstole vil være pladskrævende og stiller krav, som mange private tandklinikker selv med tilgængelighed ikke honorerer.

Der skal satses på at styrke samarbejdet med regionen, så kommunen bliver top- gearet til at modtage borgere efter indlæggelser og sikre tilstrækkelig og effektiv rehabilitering og genoptræning. Det øger livskvalitet og forebygger genindlæggelser.

Når alvorlig sygdom rammer kan det være vigtigt at man kan komme til at tale med andre i samme situation. Derfor mener Enhedslisten, at der i sundhedshuset skal sikres tilstrækkelige og forbedrede muligheder for at patientforeninger kan låne lokaler. Det er vigtigt med aktiviteter, hvor man kan støtte hinanden.

Sundhed bør være for alle mennesker og ikke kun for de ressourcestærke. Enhedslisten mener, at det skal kobles sammen med mobil borgerservice.