Klima, miljø og natur

Ringsted skal være en bæredygtig og økologisk kommune. Kort sagt: et fantastisk sted at bo også når det gælder miljø, klima og natur – for det er vigtigt ikke kun for os, men også  for fremtiden.

Enhedslisten mener, at et godt miljø med økologi og sundhed er det bedste, vi kan give videre til de næste generationer.

Enhedslisten prioriterer derfor et godt og sundt miljø. At modvirke klimaforandringer skal stå centralt i hele kommunens arbejde, og særligt på det tekniske område skal Ringsted langt stærkere ind i kampen.

•Enhedslisten vil, at kommunen skal arbejde med:

•En omfattende plan for klimarenoveringer af alle kommunes ejendomme.

•En omfattende plan for brug af alternativ energi (primært solenergi).

•Brug af bæredygtige byggematerialer skal anvendes ved alle kommunale renoveringen og nybygninger.

•Ved udarbejdelser af lokalplaner skal der i videst mulig omfang stilles krav om brug af bæredygtige og økologiske byggematerialer.

•Klima og regnvandssikring skal udformes på en sådan måde at det beriger lokalmiljøerne og gør Ringsted et bedre sted at bo.

•Klimasikringerne i Ådalen skal give plads til den vilde natur.

•Kommunen skal udfase alle former for sprøjtegifte på kommunens arealer.

•Der skal være flere grønne oaser i byen.

•Alle sikres adgang til naturen og kommunens naturværdier (som f.eks. oplevelsesstien).

•Miljø- og klimahensyn skal indtænkes overalt hvor det er relevant i kommunens aktiviteter.

•Teknisk forvaltning bør yde konsulentbistand overalt, hvor man ønsker omstilling til grøn produktion.

•Oprettelse af en socialøkonomisk virksomhed, der arbejder med køb, salg og distribution af økologiske grøntsager.

•Eksperimentere med oplevelser og natur (f.eks. økologisk landsby, Kværkeby fuglereservat, oplevelsesstien, byparken i Benløse m.m).

I Enhedslisten kæmper vi for at biodiversitet sættes på dagsordenen. Den vilde natur skal have mere plads på dens egne præmisser. I Ringsted har vi masser af natur og den skal vi værne om.