VALGPROGRAM ’21: VELFÆRD, SOLIDARITET OG RETSSIKKERHED

Velkommen til vores valgprogram KV21.

Her på siden finder du en kort opsummering af valgprogrammet, mens du på siderne under kan komme mere i dybden med de  punkter, der særligt har din interesse.

Vi har kaldt pogrammet “VELFÆRD, SOLIDARITET OG RETSSIKKERHED”.

Med VELFÆRD mener vi, at der er en lang række opgaver, vi løser bedst sammen i fællesskabet. Det er f.eks. at sikre daginstitutioner, folkeskoler, sundhed, omsorg for vore ældre, for mennesker med handicap og for grupper, der er eller er i fare for at blive socialt udstødte. Det er blandt de vigtigste velfærdsopgaver, som vi mener løses bedst i fællesskab.

Med SOLIDARITET mener vi, at opgaverne skal løse på en måde, så vi i højere grad bidrager efter evne end tilfældet er i dag. Der er en række bindinger, som vi er pålagt af skiftende borgerlige regeringer. De har gjort det vanskeligt for kommunerne at kræve flere penge ind i skatter og afgifter, uden at det giver social slagside, fordi rig som fattig betaler det samme i kommuneskat. De rige har altså mere til overs, hvis vi hæver kommuneskatten, mens de fattige bliver fattigere. Den sociale ulighed bliver større. Det vil vi ikke være med til.

Et enkelt håndtag havde vi dog at dreje på indtil for få år siden. Det var den såkaldte dækningsafgift på erhvervsejendomme. Den begyndte et overvældende flertal bestående af alle fra Dansk Folkeparti til og med SF, undtagen Radkale og Enhedslisten,  at udfase med statsstøtte for 5 år siden. Det har nu den konsekvens, at vi fra og med 2022 mangler over 25 millioner i kommunekassen, der kunne have rettet lidt op på den sociale skævhed, der er i Ringsted kommune. Selv kalder de det erhvervsvenlig politik. Vi kalder det usolidarisk. Vi ønsker endnu mere solidaritet og lighed.

Vi har siden 2017 været med til at afdække en lang række uretmæssigheder ikke mindst på børnehandicapområdet. RETSSIKKERHEDEN for borgere viser sig langtfra at være i orden for mennesker, der kommer i kontakt med det sociale system. Det viser tal fra Ankestyrelsen desværre med al ønskelig tydelighed. Netop på børnehandicapområdet viste tallene i 2019 katastrofale resultater. Der skal bringes orden i et, så borgerne får korrekte afgørelse i første omgang – og forstår afgørelsen.

Vi har herudover en række kommunale forpligtelser til at sikre miljøet, så Ringsted kommune bliver en miljøkommune, hvor vi sikrer, at vi foruden byen også udvikler landområderne. Vi skal tage hensyn til både miljø, klima og biodiversitet. Det har vi en særlig forpligtelse til, fordi vi er en kommune med store landarealer. Vi skal være en kommune, der fravælger sundhedsskadelige byggematerialer og tænker langt mere økologisk – også i vores valg af råvarer. Det gælder også i daginstitutioner og skole.

Vi skal i langt højere grad sikre, at det er muligt at blive boende på landet – også selv om man ikke har bil. Mulighederne for at kunne bruge kollektiv trafik i form af Flekstrafik og til mere rimelige priser skal udbygges.

 

Det er vigtigt, at vi bekymrer os om, hvordan vi behandler vores kulturarv både på landet og i byen. Et godt eksempel er, da et byrådsflertal valgte, at alle bygningerne på den gamle grund, hvor Dampmøllen lå. vi så gerne, at de røde industribygninger blev bevaret for eftertiden i renoveret stand. Den gamle silo, var vi enig i skulle rives ned. Men ikke grundens bevaringsværdige bygninger.

Der er mange gode grunde til at Enhedslisten skal i byrådet med så stor styrke som muligt. Vi kan agitere for vigtige sager og nogle gange lykkes det os at få noget igennem. Men at sidde i byrådet gør det ikke alene. Vi er aktive også i bevægelser uden for byrådet. Det er i høj grad med til at skabe resultater at vi samarbejder med andre, der ikke nødvendigvis er enig med os i alt – men på nogle punkter. Sammen er vi stærke. Det styrker velfærd, solidaritet og retssikkerhed.