Enhedslisten: der må skabes en bisidderforening

Gode erfaringer fra bl.a. Holbæk skal bruges til at hjælpe de mange, der kommer i klemme i det sociale system i Ringsted. Både i Jobcentret, på Børne- og ungeområdet og voksen- og handicapområdet oplever borgerne problemer.

Borgere på sygedagpenge føler sig skidt behandlet og mener ikke, de får den rigtige hjælp i Ringsted kommune. Ofte føler de, at de bliver sendt i meningsløse ressourceforløb. Samtidig knokler personalet med alt for store sagsbunker.

Ikke mindst indsatsen overfor medborgere, der er sygemeldt med stress, depression og andre psykiske lidelser, er udsat for kritik. Mange føler ligefrem, at deres stress bliver forværret efter de forløb, der sættes i gang på jobcentret.

På trods af mange klager, tabte ankesager, og hjemsendelser har det politiske flertal siddet på hænderne. Det er ikke nok med hensigtserklæringer og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, SF, Radikale og Konservative har absolut intet andet gjort for at ændre på forholdene.

Situationen er så grel at Enhedslisten mener at retssikkerheden kan blive truet.

Det gælder ikke kun i Jobcentret. Vi hører om sager på børne- og ungeområdet, hvor forældre presses voldsomt og er magtesløse over for det kommunale system og altså i sidste ende det politiske flertal, der jagter besparelser. Også på voksen- og handicapområdet er der lignende meldinger.

Derfor mener Enhedslisten at der er brug for en ekstraordinær indsats i Ringsted. En del af denne ekstraordinære indsats var, at vi i forbindelse med vedtagelsen af budgettet 2018 fik vedtaget, at der ansættes en uvildig borgerrådgiver. Vi venter nu på, at beslutningen om en borgerrådgiver, der kan bistå borgerne med at finde rundt i systemet, bliver gennemført. Vi håber det kan afhjælpe en del af problemerne.

En anden del af den ekstraordinære indsats er, at vi arbejder sammen med andre for at danne en forening, hvor borgere kan få støtte fra en bisidder. Bisidderen kan gå med til samtalerne i fx. jobcentret eller sagsbehandleren i sociale sager. Der er erfaringer fra andre kommuner for, at det kan være med til at højne kvaliteten i samtalerne og kommunens sagsbehandling. Samtidig er det en tryghed for borgeren at have en med, der kan lytte med.

Bare ét eksempel på, hvordan det kan foregå med en forening, der bl.a. stiller bisiddere til rådighed, finder du her ved at klikke på HovsaHolbæk.

Helt aktuelt afholdt HovsaHolbæk her op til kommunevalget 2. november et omvendt valgmøde på Holbæk Bibliotek, hvor politikerne måtte lytte til borgere, der havde gjort deres ”erfaringer” med sagsbehandlingen og HovsaHolbæks erfaringer fra mere end 200 sager, man har været involveret i.

Foto til venstre er fra mødet. Om mødet skriver HovsaHolbæk selv efterfølgende: “…Udover at flere politikere fik information om forhold de vist ikke kendte til, var det meget positivt at der blandt de fremmødte var stor interesse for yderligere arrangementer/møder i en eller anden form, for at drage nytte af HovsaHolbæk’s erfaringer…”