Borgere nægtes mulighed for at lydoptage møder

Enhedslisten har fået flere henvendelser fra borgere i Ringsted om lydoptagelse af møder med kommunen. Stærkt handicappede borgere og borgere, der har svært ved at fastholde indholdet af deres sagsbehandling, får kategorisk afslag på at lydoptage møder om deres egen sag.

– Derfor har Enhedslisten stillet spørgsmål til kommunens administration. Svaret er, at det i en længere årrække har været ”fast praksis at afstå fra at lyd- eller videooptage møder mellem borger og sagsbehandling i Myndighedsfunktionen i Ringsted Kommune”, siger byrådsmedlem Henrik Kjær, der har rejst sagen.

– Både tidligere justitsminister Lene Espersen og Folketingets Ombudsmand har udtalt, at intet hindrer, at en borger optager møder mellem en kommunal myndighed og borgeren. Det er ikke strafbart at optage møder, man selv deltager i. Det gælder også selv om borgeren ikke på forhånd har fortalt, at man optager mødet, uddyber Henrik Kjær.

Enhedslisten finder det urimeligt, at Ringsted kommune fastholder, at borgere ikke må optage deres møder med kommunen. Det er ikke gennemtænkt på baggrund af, hvor let det i dag er at lydoptage med en smartphone. Samtidig er borgere i udsatte situationer ganske ofte afhængig af et samarbejde med kommunale instanser – og derfor også af at kunne fastholde indholdet i deres sag.

– Enhedslisten mener, at der må arbejdes mere med de gode rammer for mødet med borgeren, hvor lydoptagelser også indgår. Langt fra alle borgere vil optage deres møder med kommunen, men de, der vil – på grund af handicap, mistillid eller andet – bør have lov til det.

– I et konkret tilfælde er en svært handicappet borger uden mulighed for at tage notater, gjort opmærksom på, at “…Måtte vi erfare, at mødet lyd- eller videooptages, vil mødet blive afbrudt…” alene med baggrund i, at borgeren havde et ønske om at optage mødet. Afslaget er givet uden en konkret, individuel vurdering og uden konkret kendskab til borgerens fysiske situation, fortæller Henrik Kjær.

– Vi skal naturligvis også tænke på medarbejderne, understreger Henrik Kjær. – Møder, der optages hemmeligt, er hverken et godt udgangspunkt, når man skal på arbejde eller i det gode samarbejde med borgeren. Derfor er der behov for rammer, der sikrer både borgere og medarbejdere. Optagelse af møder skal derfor ske i åbenhed og både borgeren og kommunen bør have en kopi. På den måde kan indholdet af mødet fastholdes uden at manipulation af indholdet kan finde sted.

– Ringsted kommunes afvisning af, at selv stærkt handicappede mennesker kan lydoptage deres møder med kommunen, er ikke rimelig. Derfor hilser Enhedslisten det også velkomment, at Ringsted kommunes Borgerrådgiver af egen drift har sat en undersøgelse i gang af, om Ringsted kommune her holder normerne for god forvaltningsskik. Vi ser frem til resultatet af undersøgelsen, slutter Henrik Kjær.