Alle boliger skal være gode og til at betale

Vi har i kommunen mange boliger der udlejes af private udlejere. Det er rigtig godt – så længe boligerne er gode og sunde og huslejen rimelig og til at betale.

For sikre at lejerne i den private boligudlejning har så gode og rimelige vilkår som overhovedet muligt foreslår vi

•at boligreguleringsloven skal gælde i Ringsted kommune i fuldt omfang. I kommuner uden boligreguleringslov ligger huslejen gennemsnitligt omkring 50 pct. højere, i forhold til kommuner hvor loven gælder. I kommuner hvor loven hidtil har været gældende i længere tid, og den så sættes ud af kraft, opleves ofte lejestigninger på mere end 100 pct.

•at benytte byggelovens beføjelser til kommunal tvangsvedligeholdelse af forsømte udlejningsejendomme for ejers regning. Dette giver selvfølgelig bedre boliger for de berørte lejere, men forebygger også spekulation i at lade ejendomme forfalde.

•at tildeling af boligsikring/boligydelse sker kontrolleret. Vi skal forlange at kommunens boligsikringsafdeling altid konkret vurderer både boligens lovlighed og huslejeniveauet.

•at det gennem skarp administration af tvangsudlejnings-reglerne sikres, at ingen boliger står langtidstomme i kommunen.