En bulldozer gennem beskæftigelsespolitikken

Beskæftigelsespolitikken og Jobcenteret, skal tage udgangspunkt i mennesker og ikke i gold økonomi- og kassetænkning.

På beskæftigelsesområdet skal mennesket i centrum. Derfor skal der arbejdes på, at ingen forsikrede ledige falder ud af dagpengesystemet. Kommunen skal ansætte kommunens ledige, så dagpengeretten genoptjenes. Bl.a. kan kommunen ansætte folk til arkiveringsarbejde i kommunen, hvor kommunen halter lang bagefter.

Der skal skabes flere arbejdspladser bl.a. ved at igangsætte grøn og bæredygtig renovering af kommunens bygninger – hele anlægsrammen skal selvfølgelig udnyttes!

En undersøgelse viste ved sidste kommunevalg, at der manglede 750 arbejdspladser på særlige vilkår i Ringsted kommune.  Selv om der siden er skaffet flere arbejdspladser på særlige vilkår, mangler vi stadig mange og der er et stort behov for socialøkonomiske virksomheder, der løser det problem. Café Ingeborg er et godt eksempel på en socialøkonomisk virksomhed, der både giver arbejdspladser, løser en social opgave og giver livsindhold til en lang række mennesker. Det er et eksempel der inspirerer til oprettelse af en lang række lignende arbejdspladser og virksomheder. Enhedslisten foreslår, at kommunen nedsætter en slags “task force” der skal undersøge og komme med forslag til hvor der kan oprettes socialøkonomiske virksomheder i kommunen.

Kontanthjælpsloftet rammer hårdt, uretfærdigt og brutalt. Enhedslisten mener, at Ringsted kommune aktivt skal gå ind i kampen for at sikre at kontanthjælpsloftet ikke fører til flere menneskelige og sociale katastrofer. Ud over at situationen selvfølgelig skal følges tæt, mener Enhedslisten at Ringsted kommune konkret skal ansætte de mennesker der i fare for at miste deres kontanthjælp – det kan f.eks gøres via socialøkonomiske virksomheder. En anden metode kan være i højere grad at anvende Det  Sociale Frikort. Frikortet kan give mennesker på kanten mere indhold i livet samtidig med at deres økonomi forbedres.

Enhedslisten foreslår, at  kommunen gennemgår alle sager med personer, der har været på kontanthjælp i mere fire år. Kontanthjælp er ment som en midlertidig ydelse. Så når mennesker er parkeret på kontanthjælp, er der noget, der er helt galt. Enten skal de have en anden ydelse – f.eks. førtidspension – eller der sættes en indsats i gang, så disse mennesker igen kan få greb om deres eget liv. Ringsted kommune har allerede gode erfaringer med en sådan indsats. Den skal bare bredes ud og forstærkes.

Et særlig problemstilling udgøres af kvinder uden for arbejdsmarkedet med anden etniske baggrund end dansk. Her mener Enhedslisten at der skal igangsættes aktiviteter med udgangspunkt i disse kvinders egne ressourcer. Aktiviteter, der har som målsætning at brune kvinderne nærmere arbejdsmarkedet samtidig med at deres udfordringer og ressourcer respekteres. Dette kan bl.a. ske oprettelse af en eller flere socialøkonomiske virksomheder.

Det bør være en central kommunal opgave at sikre, at folk i aktivering ikke fortrænger ordinært ansatte og der bør samarbejdes tæt med de faglige organisationer om de initiativer, der tages. Enhedslisten vil ikke være med til “nyttejob” – vi skal have rigtige jobs til rigtig løn – med overenskomst!

Kommunen skal fremme jobrotationsprojekter. Herved kan allerede ansatte blive efteruddannet og ledige kan komme i job.

På sygedagpengeområdet skal mennesket igen sættes i centrum. Syge mennesker bliver ikke raske af at blive tvangsaktiveret, fattige eller mistænkeliggjort. Hovedsigtet på sygedagpengeområdet må og skal være, at hjælpe folk igennem en svær tid.