Boligsocialt arbejde

Den sociale indsats i boligområder skal styrkes bl.a. ved ansættelse af en social vicevært.

I det almene boligbyggeri bliver der lavet et stort stykke boligsocialt arbejde. Der er afsat over 200 mio. kr. af Landsbyggefondens midler til dette hvert år. Almene boliger bør være den drivende kraft i arbejdet. Der er gode erfaringer med ordningen. Vi er imod at lade lejerne selv betale for denne indsats. Andre boligsektorer i Danmark bliver ikke pålagt selv at betale for denne indsats.

Derfor ser vi meget gerne det boligsociale arbejde styrket gennem en øget kommunal indsats. Og boligsociale problemer er jo ikke isoleret til det almene boligbyggeri – også i andre boligformer bor der mennesker, der kan have god brug for en boligsocial indsats.

Derfor foreslår vi:

•En ordning med boligsocial vicevært

En slags vicevært, der kan hjælpe med de sociale problemer, der kan opstå som følge af f.eks. kontanthjælpsloft og sygdom. En person, der kan yde uvildig hjælp når økonomien skranter eller sikre kontakt til sundhedsvæsen og sociale myndigheder.

En boligsocial vicevært kan nemlig også fungere som en kontakt til social- og distriktspsykiatrien, når psykisk syge ikke selv tager kontakt.

•Flere bofællesskaber

Sociale fællesskaber, både med og uden personalestøtte, kan være en løsning for mange som af flere årsager er ramt af social isolation. Er man f.eks. meget angst kan det være en god løsning med et bofællesskab.