By- og erhvervspolitik

Enhedslisten mener, at Ringsted kommune skal fremme grønt og sundt arbejde.

 

Der skal flere i arbejde. Det kan bl.a. gøres ved at kommunen ansætter kommunens ledige, så de genoptjener dagpengeretten. Opgaverne er mangfoldige og skal bl.a. betyde igangsættelse af renovering af kommunens bygninger som en grøn og bæredygtig bygningsmasse.

En offensiv erhvervspolitik skal tage udgangspunkt i ønsket om at fremme økologisk og bæredygtig produktion. Ringsted og Midtsjælland er i forvejen center for en række økologiske og bæredygtige byggematerialer. Dette bør yderligere stimuleres, så det fremover bliver et krav at bæredygtige byggematerialer anvendes i alle kommunens bygninger.

Den skal samtidig fremme bæredygtighed på transport- og indkøbsområdet og sikre geografisk spredning af offentlige og private serviceydelser.

Også i erhvervspolitikken skal mennesket sættes i centrum. Sagsbehandlingstiderne skal bringes ned uden at der gives køb på kontrollen med miljøhensyn.

Konkret foreslår Enhedslisten:

•Ringsted kommune opretter et iværksætterhus, hvor selvstændige kan sidde sammen med andre, og få rådgivning i at lave iværksætter-kooperativer o.l. Dette kan med fordel gøres i samarbejde med andre kommuner og Region Sjælland.

•Ringsted kommune skal stille arbejdsklausuler og sociale klausuler som betingelse for indkøb hos private selskaber. Klausulerne skal sikre at arbejdet bliver udført arbejdsmiljømæssigt forsvarligt under overenskomstmæssige betingelser og skal sikre at der fortsat er uddannelsespladser nok.

•Ringsted kommune skal være Fair Trade kommune.

•Ringsted kommune skal rådgive borgere og lokale foreninger fx almene boligorganisationer i, hvordan man opretter og driver socialøkonomiske virksomheder. Og gerne selv oprette socialøkonomiske virksomheder.

•At Ringsted kommune gennem f.eks. forsyningsselskaber opsætter solceller, vindmøller og ansøger om at udvinde geotermisk energi med henblik på energimæssig selvforsyning.

•Ringsted har meget at byde på – også til turister. Derfor skal der selvfølgelig være et turistkontor et sted i centrum, hvor turister kan henvende sig om egnens seværdigheder. Dette kan let oprettes som en socialøkonomisk virksomhed.