Bæredygtige landområder

Vores vision er, at hele Ringsted Kommune skal være et godt sted at være – både i by og på land. Vi mener der skal sikres en god og bæredygtig udvikling – også i landområderne.

Ringsted kommune er en perle midt på Sjælland. Det skyldes ikke kun den smukke natur, men også de mange landsbyer. Landsbyer der danner ramme om ikke blot bosætning og lokale fællesskaber, men hvor der også skal være plads til eksperimenterende landbrugsområder.

Det betyder, at vi må sætte fokus på udviklingen af vore landsbyer som et stærkt aktiv.

Det kræver:

•Udbygning af den offentlig transport.

•God offentlig service som skoler, daginstitutioner, læger.

•Brugen af lokale faciliteter skal understøttes gennem fortsat ansættelse af “landsbypedeller”, der har som opgave at sætte landsbyfællesskaber i fokus.

Hvis landområderne ikke skal sygne hen og uddø, er det nødvendigt med en tilgængelig offentlig service. Og her menes ikke kun daginstitutioner, skoler og hjemmepleje. Også andre dele af kommunens service bør være tilgængelig i landområderne. Det kan bl.a. ske via opsøgende og mobile enheder fra Borgerservice.

Som en del af den demokratiske udvikling skal der afsættes midler til, at landdistrikterne selv kan sætte udvikling i gang, ligesom erhvervsudvikling på landet skal fremmes.

Det er vigtigt for Enhedslisten, at vi både bevarer de eksisterende naturområder og sikrer, at deres tilstand forbedres. Det skal ske ved at stille krav til erhvervslivet om at respektere såvel natur som miljø. Den grønne omstilling skal gennemsyre hele den måde vi planlægger på i den kommunale sektor.

Der skal være adgang til naturen og de værdier den repræsenterer. Initiativer som Ringsted oplevelsessti, der giver en flot og nænsom adgang til at nyde og opleve naturen er eksempler på at det kan lade sig gøre.

Netop med vores store opland er det en kommunal opgave at gå forrest i skabelsen af grønne jobs inden for både naturbevaring og udvikling af nye bæredygtige materialer og teknologier.

Enhedslisten vil skabe arbejdspladser, der skal udvikle og opbygge bæredygtige energiformer, der sikrer den størst mulige lokale forsyningssikkerhed gennem fremme af solceller, vindmøller og nye teknologier. Der skal være plads til virksomheder og arbejdspladser i landområder – ellers uddør de.

Socialøkonomiske virksomheder og forskellige liberale erhverv kan glimrende lokalisere i landområderne, men det kræver at infrastrukturen er i orden. Det kan ikke nytte noget at mobildækning og internet ikke fungerer ordentligt i store dele af kommunen. Det er en kommunal opgave at kræve at der bliver gjort noget ved det.

Bæredygtige landområder omfatter også et aktivt og levende landbrug. Økologisk naturligvis. Kommunen bør gøre alt hvad den kan for at mest muligt landbrug omstilles til økologi. Det indebærer også et fremtidigt nej til flere svinefabrikker, hvor dyrplageriet er sat i system i et fejlagtigt forsøg på at højne overskuddet i et kriseramt landbrug.