Kommunal økonomi

Vi vil have mindre bureaukrati og bedre service for kommuneskatten.

Det er ikke alle opgaver, kommunerne kan klare alene. Både EU og Folketing bestemmer meget over dansk økonomi. Det påvirker kommunernes økonomi og lægger ikke mindst nogle stramme rammer ned over kommunernes økonomi samtidig med at kommunerne pålægges stadig nye opgaver uden tilstrækkelig kompensation. Enhedslisten i kommunerne arbejder tæt sammen med Folketingsgruppen om bedring af kommunernes økonomi.

Kommunerne har ikke så mange økonomiske håndtag at dreje på som vi ønsker os. Kommuneskatten er flad, dvs. alle betaler lige stor procentdel. Det betyder at lavindkomstgrupperne betaler forholdsvist mere end højere indkomstgrupper til den fælles kommunale kasse. Derfor er vi ikke tilbøjelige til at hæve kommuneskatten. Vi vil hellere have, at højere indkomster og erhvervslivet yder mere til fællesskabet. Et af de økonomiske håndtag vi kan dreje på er dækningsafgiften. Dækningsafgiften er en afgift på erhvervsejendomme og er derfor en afgift, som primært rammer de velstillede og derfor vender den sociale ende opad. Enhedslisten mener at udfasningen af dækningsafgiften skal stoppes hurtigst muligt, da denne bidrager til øget økonomisk ulighed i vores samfund.

Enhedslisten vælger fælles velfærd frem for større individuelt forbrug, og kan derfor ikke gå ind for skattelettelser, så længe der er påtrængende sociale og sundhedsmæssige opgaver, der ikke bliver løst.

Herudover vil Enhedslisten finansiere vores forslag ved mindre kontrol og regelforenkling i sagsbehandlingen. Vi vil satse på flere medarbejdere i front på f.eks. plejecentre og hjemmepleje. Det forbedrer service og sundhed og gør indhug i sygefravær. Vi vil bruge færre penge på konsulentbistand og i stedet styrke kommunens egne kompetencer. Bedre sundhedscentre vil forbedre forebyggelsen og mindske de kommunale udgifter.

Ringsted kommune har siden 2016 årligt haft driftsoverskud, der er væsentlig mere end forventet. Enhedslisten mener ikke at kommunens skal være en sparekasse. Disse penge skal anvendes til velfærd til glæde for os alle.

Enhedslisten går også ind for flere socialøkonomiske virksomheder. Virksomheder, hvor det ikke er profitten der er i fokus, men hvor aktiviteterne i virksomhederne derimod er rettet på at løse bl.a. sociale og undervisningsmæssige opgaver samtidig med at vi får en produktion af f.eks. velfærdsgoder. Socialøkonomiske virksomheder kan, udover at være en god forretning, bidrage til at flere mennesker får indhold i hverdagen og oplever øget livskvalitet.

Enhedslisten mener, at de alt for snævre rammer, regeringen og folketing har sat for kommunernes økonomi, bør udfordres og sprænges. Vi vil derfor arbejde for, at Ringsted sammen med andre kommuner bevidst går efter at sprænge rammerne i kommuneaftalen. Gennem KL skal kommunen presse på for at økonomien forbedres og det er vores holdning, at KL skal omdannes fra at være et ekspeditionskontor for regeringens stramme økonomiske politik, skal ændres til at være en forsvarsorganisation for det danske velfærdssamfund.