Tillid er noget man gør sig fortjent til

Byrådsmedlem Mazlum Øz skriver i et indlæg her i avisen, at samtaler og møder mellem borgere og kommunen skal bygge på tillid. Det er jeg naturligvis helt enig i. Men Mazlum Øz glemmer at tillid ikke er noget man kan proklamere sig til. Tillid er noget man gør sig fortjent til. Og man skal faktisk gøre sig umage for at opnå tillid. Især når man er en myndighed, der har magt og ind imellem skal tage beslutninger, der har stor betydning for andre menneskers liv.

Mazlum Øz glemmer også, at det faktisk er sådan, at Ringsted kommune i gennem lang tid har været i en situation, hvor man i hvert fald på nogle strækninger ikke har levet op til den tillid man som borger kan forvente af en kommune. Eller for at bruge bormesterens ord: Der har været administreret ulovligt gennem flere år. Selvom der forhåbentlig nu er ved at komme styr på den situation, kan det tage lang tid, før tilliden er genoprettet. Her kan lydoptagelser være med til at hjælpe i den proces.

Mazlum Øz henviser til ombudsmanden. Det er sjovt hvordan man kan lægge vægt på forskelige ting i Ombudsmandens udtalelse. Faktisk udtaler ombudsmanden klart og tydeligt ”at der ikke er noget til hinder for at en myndighed accepterer at en borger optager møder mellem borgeren og myndigheden”. Samtidig skriver ombudsmanden at, ”eventuelle begrænsninger i borgerens mulighed for at optage et møde skal fastsættes på et sagligt grundlag”. Og det er, med alt respekt for Mazlum Øz’s velbefindende, ikke et sagligt grundlag at Mazlum Øz ikke bryder sig om at få sine samtaler optaget.

Mazlum Øz skriver også, idet han fortsætter med at henvise til Ombudsmanden, at det skal være sagsbehandleren, der fastsætter rammerne for møder med borgerne. Også her misforstår Mazlum Øz ombudsmanden. Det er ikke sagsbehandleren – men derimod kommunen som myndighed, der skal fastsætte rammerne for møder mellem borgere og kommune. Derfor er det også et politisk spørgsmål, som politikere kan og bør tage stilling til.

Der er mange kommuner som ikke ser noget problem i, at møder med borgerne bliver lydoptaget. Københavns kommune, Høje Tåstrup og Middelfart kommune for blot at nævne nogle få kommuner jeg har kendskab til.

Med venlig hilsen

Henrik Kjær
Byrådsmedlem, Enhedslisten