Lokal kultur – giv den et skub frem

Vi mener at alle skal have fri og lige adgang til viden, historie og kultur.

Kultur er ikke teater

og sange og danse og spil

Kultur er hele den samlede

sum af det, vi erfarer os til.

(Carl Scharnberg)

Enhedslisten prioriterer kulturen meget højt. Den mangfoldige kultur. Den kultur, der kan løfte os. Den kultur, der får os til at føle os som hele mennesker, hvad enten din baggrund er pæredansk eller om du stammer fra Mellemøsten, Latinamerika eller et helt andet sted. Uanset om du er til heavy eller finkultur, sport eller ballet. Uanset hvem du er – så er det kulturen, der giver os identitet og løfter os.

Heldigvis er der meget kultur i Ringsted med både museer, gallerier og samlingssteder. Og et rigt foreningsliv, der inddrager tusindvis af borgere i de mest forskellige aktiviteter. Store som små tilbud med noget for alle. Hvad enten det sker mellem bibliotekets bogreoler, i sportshallerne eller svømmehallen, i Ahornhallens Multisal, i kulturhuset eller ved landsbyforums mange arrangementer rundt om i kommunen, til middelalderfestivalen, Ringstedfestivallen eller et helt andet sted.

Alligevel har vi behov for mere kultur. Der er plads til meget mere.

At kende sine ‘rødder’ er en del af den ballast, vi ikke må smide væk selv om der hele tiden tænkes i økonomi.

Derfor vil vi sikre fri og lige adgang til viden. Det kan vi styrke gennem biblioteket – hvis vi vel at mærke undgår, at det bliver centraliseret endnu mere. Gode råd om bøger og mere lyst til at læse er vigtigt for både børn og voksne. Vi skal derfor styrke vejledning fra biblioteket rundt om i kommunen. Vi kan ikke erstatte god hjælp med at du henter en pose bøger i din lokale Brugs.

Det har styrket læselysten gevaldigt i landområderne, at der i indeværende byrådsperiode er indført de såkaldte Mobibber. Enhedslisten vil arbejde for at styrke dette tilbud, så det udvides til at dække alle lokalområderne ligeligt.

Fri og lige adgang til viden gælder også blinde. Vi vil, at de lokale nyheder for blinde og svagtseende, der blev sparet væk for nogle år siden, opstår igen ved at tage digitale medier i brug. De borgere, der har svært ved at bruge digitale løsninger, skal have støtte i fornødent omfang. Endnu et velegnet projekt, der kan organiseres som socialøkonomisk virksomhed.