Idræt

Idræt er ganske enkelt underholdende både for dem, der deltager og for dem, der ser på. Men det gør mange andre ting ved os. Det giver nemlig rum til sociale fællesskaber – og Enhedslisten lægger vægt på sociale fællesskaber. Vi vil gerne stimulere og give gode rammer for fællesskaberne.

 

Idrætten bliver vigtigt for alle aldre og gennem hele livet. For det er sundt, forbygger, forhindrer og udskyder alle mulige dårligdomme og sygdomme. Også mentale og psykiske sygdomme bedres gennem motion. Og det er faktisk både når man tale om forebyggelse og helbredelse.

Idræt og sport nedbryder fordomme. Eller rettere – de fællesskaber, vi opbygger omkring idræt og sport nedbryder fordomme. Derfor er idrætten velegnet til at inddrage og inkludere og bl.a. et godt redskab til integration.

Der er på mange måder rimelige rammer for idræt i Ringsted kommune, men netop fordi det sundhedspolitisk er så vigtigt, er vi hele tiden nødt til at styrke de rammer, der er for at udøve idræt.

Der har været fokus på børn, unge og ældre, men det store problem er at fastholde flere mennesker i fysisk aktivitet den lange livsperiode der er 13-14 års alderen i den ene ende og pensionsalderen i de anden ende – altså i de sunde fysiske aktiviteter gennem hele livet. Det gælder også mennesker med handicap, hvor sundhedstilstanden generelt er dårligere, fordi der ikke satses nok på mulig fysisk aktivitet.

Flere mennesker går individuelt, løber alene, cykler alene går til fitness alene. Samtidig bliver livet omkring klubber og foreninger mindre. Det er en ærgerlig udvikling netop fordi fællesskaberne omkring idræt og klubber er vigtige.

Vi kan godt forstå, at det er sådan, for det kan være svært at passe faste træningstider ind i en travl hverdag, men vi mener, der er brug for netop gode steder, der understøtter fællesskaber. Det kan være Ringsted Sportscenter i Ringsted by og haller og andre faciliteter i Ringsted Syd, Benløse og ikke at forglemme landområderne. Her er Landsbyhuset i Gyrstinge blot ét eksempel på, hvordan det kan gøres. Vi mener, det er en kommunal opgave at være med til at styrke disse fællesskaber.

Vi skal dog også være opmærksomme på at støtte mere uformelle fællesskaber, der opstår f.eks. blandt unge i Campus-området og som ikke passer ind i det mere formaliserede foreningsliv.

Enhedslisten er generelt bekymret for den stigende kommercialisering af idræt og sport. Det er efter vores opfattelse ikke en sund udvikling.