Vi har klokket i det

I går bragte vi på Enhedslisten i Ringsteds hjemmeside en artikel om dobbelt husleje for ældre og handicappede borgere, der er i midlertidig ophold på på plejecentre. Det er ikke rigtigt, at man betaler dobbelt husleje. Man betaler et beløb, der dækker kost, rengøring og tøjvask efter plejehjemmets gældende takster.

– Vi er ganske enkelt nødt til at beklage, at vi har udtrykt os forkert og har formuleret vores budgetforslag forkert, hvor pinligt det så end er, siger Jan Jakobsen, der er Enhedslistens medlem af Ældre- og Genoptræningsudvalget. – Vi har ikke gjort vores hjemmearbejde godt nok og det er vi nødt til at erkende. 

– Vi har rejst sagen bl.a. på baggrund af borgerhenvendelser vi fik tidligere på året. Vi havde i en artikel på Facebook rost Ringsted kommune for ikke at følge den praksis, som en del andre kommuner gør. De opkræver borgerne for ophold på akutstuer.

Akutstuer er et tilbud, der træder i stedet for et langt dyrere sygehusophold og der visiteres til det af egen læge. Akutophold bør derfor i enhver henseende være gratis på linie med sygehusophold. Der er imidlertid ikke lovgivet om det, så en del kommuner opkræver et beløb for kost, rengøring og tøjvask ved ophold på akutstuer. Det mener vi er forkert og Ringsted Kommune gør det heldigvis heller ikke. Det roste vi Ringsted kommune for.

I den forbindelse blev vi dog af borgere gjort opmærksom på, at ved ophold på midlertidige pladser bliver man opkrævet et beløb for opholdet. Det er ikke husleje, men et beløb, der dækker kost, rengøring og tøjvask under opholdet.

– Med de nuværende takster bliver det et beløb, der svarer til 140-150 kr. i døgnet. Det vil jeg give borgere ret i, kan opfattes som dyrt, selv om det er udgifter, som man ikke har hjemme i den periode man er på en midlertidig plads, fortsætter Jan Jakobsen. – Jeg vil dog meget stærkt tvivle på, at en borger, der kun har sin folkepension, har et beløb på mellem 4.200 og 4.500 alene til kost, rengøring og tøjvask. Og det er typisk, hvad man vil få en regning på for en måneds ophold på en midlertidig plads. Det kommer jo oveni de faste udgifter, der er til blandt andet husleje. En del borgere har ægtefæller, der også stadig skal have mad hjemme. Også det bliver dyrere. Alt dette er der stadig et behov for at vi sætter i tale, og det vil vi også fortsat gøre – også i budgetforhandlingerne, men det er ikke dobbelt husleje som vi beklageligvis har skrevet.

– Vi skal være opmærksomme på, at midlertidige ophold ofte ligger i forlængelse af et sygehusophold. Sygehusene udskriver jo stadig hurtigere og så er det taxametret kører, hvis man ikke kan udskrives direkte til eget hjem. I det tilfælde er det ikke gratis mere, for så tilbydes man midlertidigt ophold og betaler de omtalte 4.200 og 4.500. det foregår under meget trange kår, hvor man kan komme til at dele rum døgnet rundt med et andet menneske, minder Jan Jakobsen om.

Grundene til at man lander i et midlertidigt ophold kan være mange og er velbeskrevet i “Kvalitetsstandarden for midlertidigt ophold på plejecenter”. Det kan være en længere proces, ikke mindst for de borgere, der får brug for en fast plejebolig på et plejecenter. Dem er der venteliste til, og borgeren sidder fast i et midlertidigt tilbud i alt for lang tid. Vi står altså med en række problemstillinger, der er komplekse og må løses.

– Vi har udtrykt os helt forkert og det skal jeg undskylde på vegne af Enhedslisten i Ringsted, slutter Jan Jakobsen.

Enhedslisten har som et af vores øvrige budgetforslag, at der tages hul på projekteringen af et nyt plejecenter. Det vil mindske ventetiden til en permanent plejebolig.

En kommentar

Der er lukket for kommentarer