Rigtig beslutning af borgmester at trække sig

Enhedslisten i Ringsted mener at Henrik Hvidestens beslutning om at trække som borgmester i Ringsted kommune er rigtig.

Enhedslisten Ringsted tager afstand fra alle former for seksisme, herunder uønskede seksuelle tilnærmelser. Derfor mener vi også at Borgmester Henrik Hvidestens opførsel i Ålborg over for flere kvindelige politikere er fuldstændig uacceptabel.

Det er afgørende for Enhedslisten, at alle, også unge kvinder har mulighed for at være aktive i politik, uden at skulle risikere overgreb af nogen art, hvad enten det er uønskede seksuelle tilnærmelser eller det er af verbal karakter.

Det har af Dagbladet fremgået, at Enhedslisten Ringsted i den aktuelle situation skulle have udtrykt tillid til Borgmester Henrik Hvidesten.  Det er ikke korrekt. Enhedslisten har siden vi fik kendskab til den pågældende episode, fastholdt, at Henrik Hvidestens opførsel i denne sag er helt uacceptabel og forkastelig.

Da sagen begyndte at rulle skete det på baggrund af oplysninger om at Henrik Hvidesten i ét tilfælde havde opført sig upassende over for én ung kvinde på KL mødet i Ålborg. En sag som Henrik Hvidesten med det samme undskyldte. Efterfølgende er det så kommet frem at der er tale om mindst en sag mere. En sag som Henrik Hvidesten helt udlod at oplyse om i sin undskyldende og beklagende henvendelse til byrådet.

På denne baggrund finder vi det rigtigt, at Henrik Hvidesten trækker sig som borgmester i Ringsted kommune.

Enhedslisten er stærkt modstander victim blaming. I MeToo sager er det aldrig offerets egen skyld. Hverken helt eller delvist. Antydninger herom, som vi har hørt fra bl.a. Socialdemokraten Mette Ahm, der taler om at ”der skal to til en tango” er derfor også helt uacceptabel og vidner om svigtende dømmekraft.

Med venlig hilsen

Henrik Kjær
Byrådsmedlem, Enhedslisten