Nu også borgerdrevet forslag om selvstændig FGU

Enhedslisten har tidligere omtalt FGU i Ringsted og vigtigheden af at denne nye uddannelse etableres i selvstændige lokaler på Campus-området og ikke i direkte forbindelse med Campus-skolens lokaler.

Forældre på de to berørte tilbud har nu har taget endnu et initiativ for at sikre en selvstændig FGU-skole. Det nye initiativ er et borgerevet forslag, der skal sikre, at forslaget tages op til behandling i byrådet – hvis det vel at mærke opnår 300 stemmer fra borgere i Ringsted kommune inden 3 måneder. Dvs. inden 20. december 2018. Borgerforslaget har gode chancer for at blive vedtaget, for der er allerede i løbet af den første uge omkring 90 borgere, der har skrevet under på forslaget.

Forslaget om at sagen skal tages op i byrådet er tænkt som et supplement til den underskriftindsamling, der allerede er sat i gang og som vi skrev om for et par uger siden.

– Det giver rigtig god mening at skrive under på begge underskriftindsamlingerne, som forældrene har sat i gang, siger Enhedslistens byrådsmedlem, Henrik Kjær. – Den første underskriftindsamling henvender sig både til byrådet og den bestyrelse for den nye FGU, der i øjeblikket er ved at blive sammensat.

– Det borgerdrevne forslag er en direkte opfordring til, at byrådet får en mere direkte diskussion om FGU-uddannelsens betydning og dermed forhåbentlig også en forståelse for, at FGU mere er en del af de ungdomsuddannelser, der ligger over for campusskolen: VUC, ZBC og det almene gymnasium. FGU skal ikke vise tilbage til den folkeskole, eleverne kommer fra, men pege frem mod ungdomsuddannelserne – og derfor fysisk også have en selvstændig skole, der ligger i forlængelse af dem.

– Derfor opfordrer Enhedslisten da også til, at så mange borgere som overhovedet bakker op om begge underskriftindsamlinger, slutter Henrik Kjær.

Forældrene har gode begrundelser for at skrive under på begge underskriftindsamlinger, som du kan læse mere om på de to underskriftsider nedenfor:

SKRIV UNDER PÅ BORGERDREVET FORSLAG OM AT TAGE FGU OP TIL DEBAT I BYRÅDET VED AT KLIKKE HER. 

SKRIV UNDER PÅ AT BYGGE EN SELVSTÆNDIG FGU-SKOLE HER.