Enhedslisten med i budgetforlig

“…I Enhedslisten har vi intet imod skattelettelser. Men vi synes, i modsætning til de borgerlige partier, at det først er forsvarligt, når vi har løst en række vigtige velfærdsopgaver på en acceptabel måde…”

Sådan skrev vi på de sociale medier under arbejdet med at nå til enighed om de kommende års budget for Ringsted kommune. For Enhedslisten har det hele vejen igennem været vigtigt st opnå forbedringer på velfærden før vi kan acceptere skattelettelser.

Videre uddybes målene:

Det gælder fx folkeskolen, der i den grad trænger til et løft, så den igen bliver det naturlige valg, når børn skal starte deres skoleliv. Får vi ikke folkeskolen til at fungere, øger vi uligheden ganske alvorligt.

Uligheden er allerede for stor i en situation, hvor hver tredje elev starter i privatskole.

Vi skal også have gjort noget ved børnehandicapområdet. Her må vi også have styr på situationen. Forældrene må alt for tit bruge utrolige ressourcer på at kæmpe deres børns sag. Kvaliteten i den kommunale opgaveløsning er ikke i orden. Det ses i tallene for omgørelser af de sager, der når frem til Ankestyrelsen. Alt for tit bliver de kommunale afgørelser omgjort. Aktuelt er det 74%. Klagerne til Borgerrådgiveren peger i samme retning. Lige netop på børnehandicapområdet er antallet steget med 113%. Det er uacceptabelt og der skal ske noget nu.

Vi skal have gang i bedre normeringer i daginstitutionerne, som forældrene kæmpede for sidste år.

Vi skal også have gjort noget ved SFO’ernes budgetter. Nogle steder bliver pengene overført til skolen, i stedet for at blive brugt på SFOen. Det problem skal vi have løst.

Der er også behov for at kigge på klima, miljø og biodiversitet her i kommunen.

Det er blot nogle af de opgaver, der for os kommer forud for skattelettelser. Når de er løst kan vi godt tale skattelettelser, for en kommune skal ikke være en sparekasse, der samler flere penge end nødvendigt. Vi prioriterer velfærd først og fremmest. Vi går ind i budgetforhandlingerne for at sikre mindre social ulighed.

Vores krav er ikke ultimative, men vi er indstillet på at kæmpe for vores yderst rimelige politik. Vi måtte give os på nogle punkter, men vi fik også ganske mange forbedringer igennem. Så mange, at vi havde sl mulig grund til at stemme for budgettet.

Henrik Kjær, Enhedslistens forhandler, sagde om budgetforliget, da det søndag 27. september blev underskrive af alle byrådets partier og grupper:

”I Enhedslisten er vi glade for budgetaftalen. Det er en aftale med mange millioner til et velfærdsløft i kommunen. For os har det været afgørende, at der nu sker ændringer i børne- og familieafdelingen med et løft, der kan mærkes. Der er gang i en god udvikling på området, og vi ser meget frem til, at det bliver endnu bedre.

Vi investerer også i folkeskolen. Det er vigtigt, at vi har en fælles folkeskole for så mange som muligt. Det er velfærd for de mange. Nu kommer der lavere klassekvotienter, to-voksenordninger og andre gode ting, der kan give et fagligt løft i folkeskolen.

Holdet, der særligt har fulgt budgetforhandlingerne er fra venstre Ebba Lawaetz, naturligvis Henrik Kjær og Jonas Palm, Carli Hækkerup og Mona Musse.

Også daginstitutionerne er med. Selvom vi i Ringsted ligger ganske godt, hvad angår normeringer, så får de løft opad. Og uden at det betyder højere forældrebetaling.

Så alt i alt er vi godt tilfredse, men ingen roser uden torne.

Der er også ting i aftalen vi i Enhedslisten ikke er så glade for. Ud over skattelettelsen, som vi hellere havde set omsat i endnu mere velfærd, så er vi ikke glade for at der nu skal bruges flere penge på byrødderne selv. Det er godt, at vi har fået lavet en aftale om en udjævning i vederlaget for udvalgsmedlemmer og udvalgsformænd. Men vi er ikke glade for at vi nu skal bruge godt 273.000 kr. på byrådsmedlemmerne selv. De penge ville vi altså hellere have brugt til gratis pensionistsvømning. Der havde de gjort mere gavn, og det koster 57.000 kr. årligt, men det kunne vi ikke komme igennem med.”

Det var Henrik Kjær og Mona Musse, der på Enhedslistens vegne underskrev budgettet, da de sidste detaljer var på plads.