Brunchmøde: retssikkerhed på handicapområdet

BEMÆRK:

Vi har desværre været nødt til at ændre mødet søndag til et rent Zoom-møde, da det med nuværende Covid-19 restriktioner ikke er muligt at gennemføre mødet fysisk. Tidspunkt er stadig søndag 16. maj kl. 10.00-13.00. Link til Zoom sendes ud pr. mail før mødet. Vi ændrer samtidig tilmeldingsfristen til lørdag 15. maj kl. 12.00.

Mød Enhedslistens handicappolitiske ordfører Jakob Sølvhøj og vores lokale medlem af social- og Arbejdsmarkedsudvalget Henrik Kjær i denne debat, der sætter handicapområdet og ikke mindst retssikkerheden på dagsordenen. Begge har de fingeren på pulsen og ved, hver der sker. Jakob Sølvhøj i Folketinget,  mens Henrik Kjær har fat i den lokale ende.

Der bliver god lejlighed til at diskutere hele den aktuelle situation.  For der sker noget både I Folketinget og i kommunerne lige nu, hvor der er debat om handicapområdet, som vi ikke har set det i mange år. Det skyldes ikke mindst skabelsen af bevægelsen #enmillionstemmer.

Det skal gerne give sig udslag i, at vi igen begynder at se handicapområdet som en helt nødvendig og ligeværdig  del af velfærdsdebatten. Det er der momentum for lige nu og det skal bruges – ikke mindst op til kommunevalget.

Netop i kommunerne er handicapområdet sat under stort pres på grund af retssikkerheden, der smuldrer. Det gør, at en del kommuner stort set gør, hvad der passer dem. En situation, der skaber mange ganske alvorlige situationer for borgere med handicap og deres familier.

Grundet COVID-19 restriktionerne er mødet ændret til et rent Zoom-møde. Det giver dog også mulighed for, at endnu flere kan deltage via Zoom. Og fra det ganske land.

Ved tilmelding til Zoom-mødet (se nedenfor, hvordan du gør) får du tilsendt et mødelink forud for mødets start.

Det er gratis at deltage. Tilmelding til live-stream sker hos Ebba Lawaetz, ebba.lawaetz@gmail.com senest lørdag 15. maj kl. 12.00.

Mødet finder sted søndag 16. maj kl. 10-13.