Fra Vetterslev til Buske på cykel

Et større projekt sikrer nu flere cykelstier landet over. Lokalt betyder det, at 33 mio. kr. i statslige midler gør det muligt inden for en overskuelig fremtid at cykle på hele strækningen mellem Ringsted og Næstved og få lavet en stikrydsning ved Balstrupvej. Et projekt til 2 mill. kr.

Der skal sikres flere og bedre muligheder for at cykle. Både som en del af en grøn omstilling og som en nem og enkel måde at transportere sig på, der øger folkesundheden. Det var et af de emner, Enhedslisten satte på dagsordenen ved finansloven 2021. Det lykkedes at få det igennem, og nu er arbejdet i fuld gang med at udmønte ½ mia. kr. til en mangfoldighed af cykelstier landet over.

“Vi er rigtige glade for, at Ringsted nu får del i den centrale pulje til cykelstier, så vi nu også får dækket strækningen mellem Vetterslev og Buske og får igangsat arbejder på Balstrupvej.

Det er større opgaver, der tilsammen ville sluge mange af de penge, vi her i kommunen har sat af til cykelstier,” siger Henrik Kjær, byrådsmedlem for Enhedslisten i Ringsted.

Henrik Kjær er ikke i tvivl om, at den centrale pulje til cykelstier er et initiativ, der vil virke.

“Det er nok de færreste, der ved, at ca. hver tredje biltur, vi kører er på 5 km eller derunder.

Det betyder, at jo bedre vi er dækket ind med cykelstier jo større er chancen for, at flere tager cyklen, når det bliver en god og sikker mulighed. For pendlerturene gælder det, at halvdelen er 10 km eller derunder. Det giver også et stort potentiale for, at vi tager cyklen i stedet for bilen – ikke mindst nu, hvor elcyklen vinder voldsomt frem også blandt yngre mennesker,” fortsætter Henrik Kjær.

Det er ikke kun godt for klimaet at udskifte den fire-hjulede med den to-hjulede – det er også godt for trængslen på vejen og folkesundheden. At vælge cyklen giver mindre trængsel, mindre trafik på vejene og mindsker behovet for udbygning af vejene og mindre støj.

Strækningen mellem Vetterslev og Buske er, som det er nu, farlig for cyklisterne. Med dette projekt bliver det muligt at køre hele strækningen fra Ringsted til Næstved på cykelsti. Det er rigtig godt trafiksikkerheden for cyklisterne.

Flere penge til cykelstier er hårdt tiltrængt initiativ.

“For Enhedslisten I Ringsted er det positivt, at pengene for en gang skyld ikke kun går til projekterne i de større byer. Vi ser det som en rigtig god start. Vi vil fortsat kæmpe for endnu flere midler til at styrke den grønne transport,” slutter Henrik Kjær.