RINGSTED STADIG PÅ SPORET

STÅ FAST PÅ ØSTLIG UDFLETNING

Af Henning Hyllested, Folketingsmedlemog trafikordfører for Enhedslisten

Banedanmark er igen på banen med afvikling af togtrafikken gennem Ringsted. Nu med en ny bane syd eller nord om byen.

Banedanmark fortsætter sine bestræbelser på at undgå en niveaufri udfletning med en ”fly-over” øst for Ringsted.

Banedanmark har spildt 3-4 år på at etablere en ”midlertidig løsning”, kaldet 0+, senere 0-løsningen, da 0+ viste sig at blive næsten lige så dyr, som en ”fly-over” øst for Ringsted station.

Det er måske gået op for Banedanmark, at 0-løsningerne ikke kan klare den kommende trafik, men vil blive en bremseklods for trafikken ind og ud af Ringsted.

I stedet for den oprindelige udfletning øst for Ringsted, vil Banedanmark nu diskutere nye baner nord eller syd om byen. Det vil for altid udelukke Ringsted fra at blive betjent af de hurtige tog, der skal køre i timemodellen mellem Øst- og Vest-Danmark, og senere måske også hurtige tog til Hamborg, når Femern-forbindelsen er klar.

Enhedslisten har fra dag 1, da vi og en række andre partier besluttede at etablere Togfonden.dk og timemodellen, kæmpet for, at Ringsted station skulle være en del af timemodellen. Ringsted er et knudepunkt på jernbanenettet med forbindelser vestpå mod Fyn og Jylland, østpå ad den nye bane til København, nordpå ad den ”gamle” bane til Roskilde, sydpå mod Sydsjælland og Lolland/Falster.

Det vil være skørt, at passagerer sydfra, der vil hurtigt til Århus eller Nordjylland, først skal skifte i Ringsted, for derefter igen skifte til Lyntoget i Odense. Derfor synes vi også, at det i dag er forkert, at Lyntoget mellem København og Odense/Århus ikke gør holdt i Ringsted.

Hvorfor Banedanmark af al magt vil undgå at etablere en ”fly-over” øst for Ringsted station kan man kun gætte på. Det er den eneste rigtige løsning for jernbanetrafikken og borgerne i Ringsted. En udfletning placeret vest for stationen vil være særdeles generende for mange af byens indbyggere – især beboerne i Korsevænget kvarteret.

Da debatten om afvikling af jernbanetrafikken omkring Ringsted station sidst var oppe, var der flertal i Folketinget for at etablere en østlig ”fly-over”. Desværre lod borgmesteren og flertallet i Ringsted byråd sig besnakke til at droppe kravet om den østlige løsning. Så smuldrede flertallet i Folketinget også. 

Enhedslisten opfordrer borgerne i Ringsted og byrådets partier til denne gang at stå fast på, at der etableres en udfletning øst for Ringsted. Drop snakken om dyre, nye baner uden om byen. Der er allerede spildt mange midler og tid på 0-løsninger. Det er nu, chancen er der for at få den optimale løsning: en niveaufri udfletning øst for Ringsted station.

 

NEJ TAK TIL OMFARTSBANER OG VESTLIG UDFLETNING VED RINGSTED

Af Henrik Kjær, byrådsmedlem, Enhedslisten i Ringsted

I Enhedslisten kan vi godt lide kollektiv trafik. Det er god og miljørigtig måde at transportere sig på. Men man kan lave kollektive trafik løsninger både på kloge og dumme måder. Nu har Banedanmark i et debatoplæg, sendt 4 forskellige forslag i høring. Forslag som skal løse trængselsproblemerne på jernbane-området i og ved Ringsted.

Kapacitetsproblemerne har længe været et stort problem. Det har medført store forsinkelser for rigtig mange mange mennesker. Derfor er det godt at der endelig sker noget. Det kræver at man tænker sig om. At man laver en løsning, der både tilgodeser den øgede trafikmængde gennem Ringsted og de mange passagerer, der hver dag pendler frem og tilbage fra Ringsted. Derfor er det helt tosset, at der tre ud af fire forslag til udfletninger fra Banedanmark udelukker,  at flere tog kan standse i Ringsted.

Ringsted er et trafikknudepunkt. Her mødes tog fra hele Sjælland.  Ingen har glæde af toge der bare kører forbi.

Vi skal have en østlig udfletning. Den skal fremtidssikres, så den også kan tage den forøgede trafik fra Femern-Bælt når den er klar. Vi vil opfordre alle til på nettet at støtte underskriftindsamlingen for en god løsning:

Gå ind på hjemmesiden ringsted. it. Tryk på underskriftindsamling og følg linket. Der er brug for din underskrift!