Enhedslisten går efter at være med i et budgetforlig

– Enhedslisten går efter at være med i et budgetforlig i Ringsted, konstaterede Henrik Kjær, da byrådet mandag 10. september behandlede bugettet for 2019 første gang – et såkaldt teknisk budget. – Vi var med sidste år – og vi deltager gerne igen. Men sidste år var det måske lidt nemmere – der var det jo kommunalvalg. Der er også et valg i sigte nu. Nemlig et folketingsvalg. Og det har jo allerede betydet at forslaget til finanslov ser en anelse mere humant ud end det, vi har set i de senere år. Hvad det kommer til at betyde for de kommunale budgetter er endnu ikke helt til at gennemskue, fortsatte Henrik Kjær nøgternt.

Henrik Kjær kridtede herefter banen for forhandlingerne op og nævnte blandt andet, at vi i Enhedslisten er opmærksomme på, at en stor del af de økonomiske rammer og beslutninger, der afgør vores kommunale økonomi, er bestemt af finansloven og økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

– Det er ingen hemmelighed, at Enhedslisten mener, at vi sammen med de andre kommuner skal være langt mere offensive i forsvaret af kommunernens interesser. De økonomiske rammer er for snævre og vi ser det som vores opgave at modvirke, at de negative følger af den dårlige økonomiaftale slår igennem i Ringsted.

– Vi går til budgetforhandlingerne med intensionen om at få vedtaget et godt budget, der som minimum fastholder serviceniveauet i 2018 og gerne også forbedrer det på de punkter, hvor der kan opnås enighed om det. Jeg kan forudse, at det bliver svært – men det skal selvfølgelig prøves. Nu er også spørgsmålet om hvorvidt vi kan få en god FGU skole henlagt til budgetbehandlingerne. Om det gør det nemmere at få et samlet forlig, hvor også Enhedslisten er med, er jeg ikke sikker på… men vi vil da prøve, gjorde Henrik Kjær det klart.

Udover FGU (Forberedende GrundUddannelse), der står over for at skulle etableres i Ringsted, nævnte Henrik Kjær folkeskolen.

– De fleste partier lovede i valgkampen at prioritere folkeskolen – nu skulle udviklingen vendes. Nu skulle vi se en udvikling, hvor folkeskolen igen bliver det helt naturlige førstevalg for forældrene, når der skal vælges skole. Det bakker Enhedslisten op om, og ser gerne, at det bliver afspejlet i det budget vi skal vedtage.

– Mange andre emner kan nævnes – og selvfølgelig går vi efter at være med i et budgetforlig, men vi fastholder vores princip –  at vi stemmer for enhver forbedring og imod enhver forringelse. Det er ud fra dette simple og beskedne princip at vi går til forhandlinger om budget 2019, sluttede Henrik Kjær.