Børnehandicap: Flertal afværgede undersøgelse

Det store flertal i Ringsted byråd havde tirsdag aften en afværge-dagsorden klar som en reaktion på Enhedslistens forslag om at iværksætte en undersøgelse af årsagerne til, at der gennem en årrække har været administreret ulovligt på børnehandicapområdet.

Motiveringen for at fremsætte afværge-forslaget eller det alternative forslag, var, at man gerne ville følge området tæt gennem hyppige rapporteringer. Samtidig blev det vedtaget, at byrådet nu skal have en grundig orientering af den tragiske sag, der første til et selvmord i 2015. Byrådets flertal valgte at nøjes at følge udviklingen på Børne-handicapområdet tæt. Man valgte med forslaget en egentlig undersøgelse fra.

– Det er ærgerligt, at man valgte undersøgelsen fra, siger Jan Jakobsen fra Enhedslisten. – Det betyder jo reelt, at man ikke kan uddrage læring af, hvad der er sket. Og man kan få den kætterske tanke, at flertallet valgte undersøgelsen fra af ren nervøsitet over, at de selv kunne komme i skudlinjen. Det er jo det selvsamme flertal, der har besat udvalgsposter og borgmesterpost og dermed reelt haft det politiske ansvar i hele den periode, der har være problemer.

– Men vi er da glade for at det er lykkedes for os at få sat yderligere fokus sagen, fortsætter Jan Jakobsen. – Det kan kun gavne den fremtidige behandling af sagerne på børnehandicap-området.

(Pressemeddelelse 25. juni 2019)