Kom nu i gang!

Syltekrukken er fyldt og Enhedslisten vil have både facts på bordet og handling, når det gælder jobs på særlige vilkår.

Det er Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets opgave at klæde byrådet på til en debat om jobs på særlige vilkår. Så meget står fast efter udvalgets møde onsdag 27. marts. Her besluttede man da også, at udvalget først og fremmest sætter administrationen i gang med at udarbejde en sag, der redegør for målgruppe, indsatser og hvad der ellers skal til for at belyse jobsituationen blandt mennesker med handicap.

Inden sommerferien skal udvalgets medlemmer komme med input til en temadrøftelse i udvalget efter sommerferien.

»Det er en lang og omstændelig proces«, siger Henrik Kjær, der er Enhedslistens medlem af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. »Så meget mere beklageligt er det, at sagen først nu kommer op i udvalget. Det er mere end 9 måneder efter, at byrådet vedtog at behandle det borgerdrevne forslag. Vi har virkelig spildt lang tid på, at forvaltningen har ved en fejl overset, at Byrådet besluttede, at sagen skulle behandles i Arbejdsmarkedsudvalget,« fortsætter Henrik Kjær.

Baggrunden for forslaget er ellers alvorlig nok. For mens ledigheden generelt er faldende, så er den stadig mellem 4-5 gange højere blandt mennesker med handicap i Ringsted kommune. Det er en meget alvorlig situation. Ikke mindst for unge, der bliver fastholdt på lave kontanthjælpslignende ydelser uden mulighed for hverken job eller pension.

»Det er både en menneskelig katastrofe for de, der bliver fastholdt i denne situation, men også for kommunen, der der står med udgifterne til de midlertidige ydelser. Derfor er det vigtigt, at vi ved, hvad vi har med at gøre, så vi kan sætte mange og rigtige initiativer i gang,« siger Henrik Kjær.

Enhedslisten er det eneste parti, der indtil videre har meldt ud med, hvad vi mener, skal ske. Det gjorde Henrik Kjær bl.a. på mødet i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

»Først og fremmest mener vi, at byrådet er nødt til at se på, hvordan vi skaber flere jobs på særlige vilkår. Nødvendigheden er indlysende og det behøves ikke være raketvidenskab. Man kan blot tage fat i nogle af de af de beslutninger, der allerede er taget. Der står bl.a. i budgetaftalen for 2019, at “Det undersøges hvilke erfaringer andre kommuner har for at Socialøkonomiske Virksomheder kan bidrage til øge antallet af beskæftigede på særlige vilkår, herunder f.eks. i relation til fleksjobs”.«

»Det fremgår desuden af beskæftigelsesplanen for 2019, at “Socioøkonomiske virksomheder indtænkes i indsatsen for borgere med handicap, hvor det er fysisk og lovgivningsmæssig muligt.” Vi har jo med Café Ingeborg vist, at vi faktisk er gode til at skabe arbejdspladser på særlige vilkår. Flere socialøkonomiske virksomheder kan være en vigtig brik i løsningen.«

»Derfor foreslår vi også en lokal tænketank, der skal afsøge de lokale muligheder for oprettelse af socialøkonomiske virksomheder. i en sådan tænketank kunne være repræsentanter fra Café Ingeborg, Jobcenteret, Handicaprådet, DH, samt andre interesserede,« fortsætter Henrik Kjær, der lægger vægt på, at en tænketank kan konkretisere og igangsætte tankerne om socialøkonomiske arbejdspladser.

»Vi har i høj grad brug for at tydeliggøre, at vi som den politiske ledelse af kommunen, mener det alvorligt, når der skal turbo på processen med jobs på særlige vilkår,« understreger Henrik Kjær.

Enhedslisten vil også skabe flere fleksjob indenfor kommunen. Derfor foreslår enhedslisten, at der bliver sat en intern kampagne i gang overfor kommunens egen arbejdspladser, der oplyser om fleksjob og om fleksjobpuljen. Ligeledes vil Enhedslisten, at der bliver afholdt et kursus for de kommunale ledere om fleksjobordningen, så alle beslutningstagere kender den. Det virker helt skævt, at man har en fleksjobpulje, som ikke ikke engang bliver brugt. Det tyder på at organisationen ikke tager opgave tilstrækkeligt alvorligt.

Enhedslisten vil indlede et tæt samarbejde med KLAPjob og gøre brug af deres ekspertise.

»Det er faktisk lykkedes at formidle og oprette mange fleks- og skånejob via KLAPjob. Det virker derfor helt forkert at Ringsted ikke er gået langt mere ind i dette samarbejde. Da der på KLC blev afholdt en minimesse, hvor KLAPjob blev præsenteret, var Jobcenteret end ikke repræsenteret. Det er helt galt,« siger Henrik Kjær.

Enhedslisten vil fortsætte og også gerne intensivere samarbejdet med Erhvervsforum, så der også kommer langt flere fleksjob i private virksomheder.

»I forbindelse med den gradvise afskaffelse af dækningsafgiften, blev der lavet en ikke særlig klar aftale om, at der til gengæld skal skabes flere fleksjob i det private erhvervsliv. Allerhelst ser vi, at dækningsafgiften bliver genindført, da udfasningen er med til at øge uligheden i samfundet.«

»Pengene er betalt gennem fjernelse af dækningsafgiften, så nu er vi nødt til at sikre, at vi får flere fleksjob for dem. Ved at fjerne dækningsafgiften er der givet skattelettelser til erhvervslivet på godt 20 millioner årligt. Det burde der vel kunne laves nogle fleksjobjob for,« siger Henrik Kjær, der iøvrigt glæder sig til at se, hvilke initiativer byrådets øvrige partier byder ind med, nu udvalgets medlemmer som en del af beslutningen onsdag inden sommerferien skal byde ind med input til temadrøftelsen.

»På det møde om Handicap & Job, som Enhedslisten i februar holdt sammen med Venstre og Danske Handicaporganisationer i Ringsted, viste man vilje til at løse de ganske alvorlige problemer. Men på grund af nedslidning og på grund af, at mange unge med handicap har sværere ved at komme i job, savner vi sammenhæng og koordination. Samtidig er der en skrigende mangel på jobs på særlige vilkår. Nu er tiden kommet til, at vi alle også sætter handling bag,« slutter Henrik Kjær.

Enhedslisten i Ringsted vil frem til sommerferien komme med flere konkrete initiativer for jobs på særlige vilkår, som kan komme med i udvalgets temadrøftelse.