Byrådsmedlem går af før tid

Enhedslistens byrådsmedlem Jan Jakobsen har valgt at anmode om at træde ud af byrådet snarest muligt på grund af sygdom. Det sker trods den korte tid, der er tilbage af byrådsperioden.

Jan Jakobsen har fået den sjældne sygdom trigenimusneuralgi. Den er på ingen måde livstruende, men er meget smertefuld uden den rigtige medicinering. Det har han nu levet med gennem flere år. Samtidig er den rette medicinske behandling, der på nuværende tidspunkt er i brug og som han nu heldigvis er i behandling med, temmelig udtrættende. Det gør, at han  må tænke over, hvordan kræfterne bruges bedst.

Jan Jakobsen har besluttet at fravælge byrådsarbejdet. Det sker i forlængelse af, at han tidligere har meddelt Enhedslisten i Ringsted, at han ikke ønsker at genopstille på en plads, der kan give valg ved det kommende kommunevalg. Han vil udelukkende genopstille for at vise, at han stadig er en aktiv del af Enhedslisten i Ringsted – og fortsat vil være dette.

Det har naturligvis været svære beslutninger at træffe for Jan Jakobsen. Han gør det dog med den viden, at Enhedslisten har yngre, dygtige kræfter, som kan overtage byrådsarbejdet. De kan bidrage med nye input, som det er svært at finde efter næsten 20 år i byrådet.

Det giver samtidig Jan Jakobsen mulighed for at bruge mere tid på det handicappolitiske arbejde både i Enhedslisten, Handicaporganisationerne, Muskelsvindfonden og LOBPA, som det har knebet med at finde samtidig med byrådsarbejdet under det efterhånden langstrakte forløb med tilpasningen til trigenimusneuralgi.

Der er sendt en ansøgning til borgmester Henrik Hvidesten om at udtræde af byrådet snarest muligt. Samtidig er Jan Jakobsens kolleger i Ringsted Byråd blevet orienteret om beslutningen. Det er nu op til Enhedslisten at finde en afløser ud fra opstillingslisten ved sidste kommunevalg.

Af dagsorden for ekstraordinært byrådsmøde, der afholdes af anden grund mandag den 23. august kl. 19.00, fremgår det, at Jan Jakobsens ansøgning behandles som punkt 2.

Da første stedfortræder Berit Bruun og anden stedfortræder Mona Musse fik lige mange stemmer ved kommunalvalget I 2017, er der foretaget lodtrækning om, hvem der indtræder som stedfortræder. Resultatet af denne lodtrækning er blevet, at det er Mona Musse, der indtræder som stedfortræder.

Hvis anmodningen fra Jan Jakobsen om udtræden af Byrådet godkendes, vil Mona Musse indtræde i Byrådet.