Ringsted i søgelyset

Mangel på sagsbehandlere i Ringsted kommunes Børne- og familierådgivnings handicapteam er havnet i Ekstrabladet.

I den anledning udtaler byrådsmedlem for Enhedslisten, Jan Jakobsen:

I Enhedslisten mener vi, at der er særdeles gode grunde til at få gjort noget ved situationen, og endda overveje, hvordan det overhovedet er kommet så vidt. Vel vigtig at lære af.

Vi har samtidig meget svært ved at se, at det kan være muligt, at en så alvorlig situation, som det nu viser sig at være, kan opstå så “pludseligt”, som det fremføres fra ledelsens side. Det er den ene og mere historiske side af sagen.

Desuden deltog de fleste politikere i Ringsted kommune ved et møde den 18. oktober på Knud Lavard Centret arrangeret af Danske Handicaporganisationer. Her hørte politikerne både professionelle og borgere fortælle om en række sagsforløb, der var gået helt skævt – og havde været det over lang tid.

Også dette fortæller, at der ikke kan være tale om noget, der er opstået akut. Der er ganske enkelt tale om en situation, der er gledet ledelsen af hænderne.Vi har i Enhedslisten svært ved at tro, at der kan arbejdes med meget mere end akut brandslukning i en afdeling, hvor centerchef og afdelingsleder nu gør 5 menneskers arbejde oven i deres eget. Selve den situation er særdeles sårbar.

Det er et helt ekstremt pres, der bliver lagt på forældre, der mangler reel sagsbehandling og holdbare afgørelser – ikke kun svar. Der må ske noget nu! Der må dels lægges en kortsigtet plan, der fjerner de helt aktuelle pres på forældrene. Samtidig må der kigges på løsninger, der giver tid til sagsbehandling på et rimeligt niveau, så der skabes forudsætninger for faglighed og kontinuitet i arbejdet.

Se artikel i Ekstrabladet her