Vi har holdt generalforsamling 

 

Enhedslisten i Ringsted holdt fredag 21. august generalforsamling. Lidt forsinket på grund af COVID-19. Men fredag blev den afholdt i god stemning.

Solvej Jensen aflagde beretning for bestyrelsen. Der har siden sidste generalforsamling været afholdt en hel del aktiviteter forud for COVID-19-udbruddet, hvor bestyrelsen besluttede at følge gældende forskrifter og aflyse aktiviteter såsom brunchmøder.

Ebba Lawaetz fremlagte arbejdsplanen for det kommende år, hvor kommunevalget i november 2021 allerede nu kommer til at fylde en hel del.

Hvis Corona-situationen tillader at vi gennemfører dem, bliver der foruden en række brunchmøder også klimaaktiviteter og aktiviteter for oprettelse af en bisidderforening i den kommende periode.

Henrik Kjær aflagde beretning for byrådsgruppen, hvor Berit Brun i perioden september til marts var afløser under Jan Vagn Jakobsens fravær.

Der er kæmpet flere sager igennem, som Enhedslisten nærmest i starten stod alene med, konstaterede Henrik Kjær.

Han nævnte bl.a. borgernes ret til lydoptagelser og at vi nu ser de konkrete resultater af, at Ringsted Kommune fik ansat en borgerrådgiver. Der er kommet bedre styr på kommunens  sagsbehandling.

Det kunne flere medlemmer bekræfte. Det blev dog samtidigt sagt, at der er stor forskel på, hvor meget ændringerne slår igennem i de enkelte afdelinger og at alt for få borgere stadig kender til den hjælp borgerrådgiveren kan yde.

Økonomien blev gennemgået og viste, at vi er godt rustet til et vigtigt valgår.

Der var også bestyrelsesvalg. Den nye bestyrelse består det kommende år af Hans Majlinder, Solvej Jensen, Tommy Johannessen, Ebba Lawaetz og Henrik Kjær.