Igen åbent for udvikling af Dampmøllen

Selv om det politiske flertal i Ringsted har talt varmt for nedrivning af de røde bygninger på Dampmølle-grunden er deres “plan” ved at kuldsejle.

Det står klart efter et møde i Plan- og Boligudvalget mandag 28. maj. På mødet skulle det første skema til støttet byggeri være godkendt, så Andelsboligforeningen af 1941 og ejerne af grunden, Domea, kunne komme i gang med byggeriet. Punktet blev imidlertid taget af dagsordenen igen. Begrundelsen var, at boligprojektet på grund af det økonomiske opsving ganske enkelt bliver for dyrt.

– Det giver en helt ny situation, som vi godt nok havde forudset, siger Henrik Kjær, der er Enhedslistens medlem af Plan- og Boligudvalget. – Der må nu træffes nye beslutninger om anvendelsen af bygningerne, hvis de ikke i endnu 10 år skal stå og forfalde. Det er en helt naturlig konsekvens af den nu mangeårige polemik om brugen af grunden og bygningerne. Gør vi ikke noget nu, bliver grunden for alvor den øjenbæ for byen, som bl.a. Venstre og Socialdemokratiet har talt så meget imod. Nu vil vi gerne have realistiske planer for de gamle bevaringsværdige bygninger centralt i byen.

– Vi må gå sammen om et projekt, der bevarer bygningerne og får fjernet den gamle silo. Så kan vi langt om længe kan få noget, Ringsted kan være bekendt og som samtidig har den respekt for historien, som bl.a. Venstre og Socialdemokratiet afviste tidligere på året. Mange borgere gik ind for bevaring af Dampmøllens røde bygninger og støttede med underskrifter, at det skulle op i byrådet. Det nægtede byrådsflertallet og vedtog den urealistiske lokalplan, der nu ikke kan gennemføres. Nu må vi udvise ansvarlighed over for, at en alternativ anvendelse komme på banen. Her ligger nogle gode kvadratmeter, vi kan anvende meget klogt, hvis vi tør, slutter Henrik Kjær.