Skal antallet af boliger i kværkeby næsten fordobles?

På Plan- og Boligudvalgets møde mandag 1. marts var en sag om 170 nye boliger i Kværkeby. Det kræver en lokalplan, der var lagt op til skulle behandles på på mødet.

Henrik Kjær fra Enhedslisten stillede imidlertid forslag om, at selve udbygningen med så mange boliger skulle sendes i høring i Landsbyforum, inden man sagde ja til det omfattende arbejde, som følger med udarbejdelse af en lokalplan.

– En udbygning af Kværkeby, der er så omfattende, vil have store store konsekvenshelhedsplan fordi en så stor udbygning kan have konsekvenser for de andre landsbyer og deres muligheder for udvikling, siger Henrik Kjær. 

På Enhedslistens forslag blev det så besluttet i udvalget, at sagen sendes i høring i Landsbyforum, i forhold til helhedsplanen. Når høringen er gennemført, kommer sagen tilbage til Plan- og Boligudvalget. Her besluttes det så, om arbejdet med lokalplanen skal igangsættes. 

Udvalget ønskede iøvrigt en supplerende sagsfremstilling om kommunens forpligtelse til at igangsætte en lokalplan for områder udlagt som boligområder i kommuneplanen.