Vi må skabe flere socialøkonomiske virksomheder

Anden del af Enhedslistens brunchmøde i Ringsted kulturhus søndag 17. september handlede om, hvordan vi i Danmark kan styrke mulighederne for at skabe flere socialøkonomiske virksomheder. Til det var indbudt Finn Sørensen, der er folketingsmedlem for Enhedslisten. Han har som arbejdsmarkedspolitisk ordfører beskæftiget sig med netop skabelsen af socialøkonomiske virksomheder i Danmark.

Finn Sørensen var glad for at høre om Café Ingeborg.

– Et så godt eksempel på en arbejdsplads, der giver muligheder for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, gør det hele meget mere konkret og viser, hvad det er vi politisk taler om, når vi vil skabe arbejdspladser på særlige vilkår. Ellers kan det godt blive ret teoretisk. Det vigtige er netop at få skabt gode rammer for virksomheder, der kan rumme alle de, der ikke passer ind på det ordinære arbejdsmarked, sagde Finn Sørensen.

– Socialøkonomiske virksomheder adskiller sig fra andre private virksomheder ved, at de først og fremmest skaber positiv social forandring. Samtidig adskiller de sig fra frivillighed ved at de som andre virksomheder primært anvender forretningsmæssige metoder til at skabe denne forandring. De socialøkonomiske virksomheder er helt særlige ved, at målet ikke er at give afkast til ejere. I stedet skal overskuddet geninvesteres i tiltag, der skaber flere arbejdspladser på de vilkår, der er målet.

– Det rummer helt særlige muligheder for at alle kan få en chance på et arbejdsmarked. Det ordinære arbejdsmarked er ikke så rummeligt, som vi godt kunne ønske os, sagde Finn Sørensen.

Han opridsede lovgivningen for socialøkonomiske virksomheder og påpegede, hvordan kommunerne kan gå sammen med private for at skabe fælles indsatser, der øger chancen betydeligt for, at man kan have en værdi på arbejdsmarkedet – også med nedsat funktionsevne på den ene eller anden måde. Det var i den forbindelse naturligt at komme ind på en analyse netop her fra Ringsted kommune, der viser, at mere end 70% af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og personer på uddannelseshjælp, har en funktionsnedsættelse. Den vurderes af sagsbehandlerne at udgøre en væsentlig barriere for at komme i beskæftigelse. Undersøgelsen blev offentliggjort i begyndelsen af 2015.

– Hvis man har svært ved at komme i arbejde skyldes det jo ikke alene arbejdsløshed, men i højere grad andre barrierer. Der er lavet lignende undersøgelser, der kommer til samme resultat, konstaterede Finn Sørensen og fortsatte: – Det viser både at vi har brug for arbejdspladser, der tager hensyn til særlige behov og for, at vi får ændret de katastrofale reformer omkring førtidspension, fleksjob og ressourceforløb. Konsekvensen af dem er, at mange bliver fastholdt på meget lave ydelser i årevis. Heldigvis er der nu taget et initiativ fra 41 fagforeninger, der vil ændre på disse reformer. Det får også opbakning fra blandt andet en række handikaporganisationer.

På mødet blev drøftet en række muligheder for også at styrke lokale initiativer, der øger antallet af arbejdspladser, der skaber både arbejde og livsglæde præcis som Café Ingeborg gør det.