Jeg ville gøre hvad som helst for at få noget at lave

Enhedslisten afholdt i Ringsted kulturhus søndag 17. september et inspirerende og velbesøgt brunchmøde om socialøkonomiske virksomheder.

Ved mødet fortalte først leder af Café Ingeborg på Knud Lavard Centret i Ringsted, Anne Mikkelsen, sammen med medarbejderne Morten Nøddebo Dam og Katrine Bager, om Caféen. En stor del af medarbejderne har brug for en alternativ arbejdsplads for mennesker med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Café Ingeborg, som en ren kommunal virksomhed, skal tilbyde medarbejdere ansat på særlige vilkår meningsfuld beskæftigelse og samtidig bidrage med produktion af kvalitetsmad. På den måde opfylder caféen både et behov for øget livskvalitet for caféens ansatte og for byens pensionister, der kan købe et frisklavet måltid mad i caféen.

Morten Nøddebo Dam, fortalte, at inden han kom i Café Ingeborg havde han ikke noget at stå op til.

– Vores arbejde er hele tiden udviklet i et samarbejde med det lokale eehvervsliv og fagbevægelsen, så vi sikrer, at vi ikke tager opgaver fra private virksomheder eller går ind på opgaver, der kan tage arbejdet fra andre. Alligevel er det siden 2011 lykkedes at udvikle Café Ingeborg fra at have 8-10 medarbejdere til i dag at beskæftige ialt 60 mennesker inden for områder, der ellers ikke ville blive udført af andre.Blandt opgaverne er en stor varietet af serviceopgaver, der foruden madproduktion omfatter en mangfoldighed af opgaver som bageri, gartneri, og et snitteri. Hertil kommer en lang række service- og omsorgsopgaver, der dækker alt fra rengøring af maskiner, spille spil, læse lokalavisen, sætte kaffe over og samtale med beboerne.Anne Mikkelsen fortalte bl.a., at Café Ingeborg i dag har 9 faglærte og ufaglærte medarbejdere ansat på helt ordinære vilkår samt 10 medarbejdere ansat i fleksjob, der gør, at caféen også skal give det overskud, der skal til at betale deres løn.

– Det er jo medarbejdere, der er ansat på ordinære vilkår i det antal timer, de nu kan arbejde, pointerede Anne Mikkelsen og løftede samtidig sløret for, at det bestemt ikke kun er afslappende at være ansat på Café Ingeborg. – vi producerer 300 portioner mad dagligt, så der er fart på og det stiller krav til medarbejderne inden for rammerne det de kan.

Et særligt indblik i betydningen af Café Ingeborg gav medarbejderne Morten Nøddebo Dam og Katrine Bager, da de fortalte om den betydning som arbejdet havde haft for deres personlige udvikling. Det efterlod ingen tvivl om, at Café Ingeborg giver et både arbejdsmæssigt og socialt løft til medarbejderne på Caféen.

– Inden jeg kom i Café Ingeborg havde jeg ikke noget at stå op til. Jeg ville gøre hvad som helst for at få noget at lave. Samtidigt fandt jeg ud af, at selv om der er nogle ting, jeg gerne vil, så er der nogle grænser for, hvad jeg kan klare. Det har hjulpet mig til at få et arbejde, jeg er meget glad for, fortalteMorten Nøddebo Dam.

Katrine Bager fortalte om, hvad det betød at være på en arbejdsplads, hvor man skal tage hensyn til hinanden.

Katrine Bager fortalte om, hvad Café Ingeborg har betydet for hendes sociale udvikling, og om, hvad det betød at være på en arbejdsplads, hvor man skal kunne tage hensyn til hinanden og være søde ved hinanden selv i situationer, hvor der er travlt.

– Det kan jo ikke nytte, at vi ikke kan tale pænt til hinanden, sagde Katrine, og tilføjede med et glimt i øjet, om Ringsted byråd også er klar over det.