Et nyt år – en ny start

Nytårsudtalelse fra Enhedslisten

Enhedslisten fik pr. 1 januar 2 medlemmer i Ringsted byråd. Det er vi glade for. Det betyder dobbelt så mange kræfter til vores arbejde. Dem vil vi bruge på at skue fremad og skabe den forandring i vores kommune, der er så nødvendig.

Langt hen ad vejen regner vi med opbakning og medspil fra det øvrige byråd. For alle vil vi det bedste for borgere og kommune. Det gik også igen i efterårets valgkamp.

Derfor tror vi også, at byrådet bakker op, når Enhedslisten præcist vil vide, hvordan der gennem flere år kan ske ulovligheder, når vi administrerer lovgivningen, f.eks. I handicapafdelingen. Når vi vil vide, om det også sker andre steder i vores administration. Og når vi vil placere det politiske ansvar. Og vi regner også med byrådets opbakning, når vi vil sikre, at mennesker får den vejledning, de har ret til. Blot nogle af de mange opgaver, vi må følge op på.

Allerede nu starter arbejdet med budget 2019. Det første budget, det nye byråd sætter sit fingeraftryk på. Enhedslisten vil rykke flertallet i retning af mindre ulighed. Vi vil ikke se på, at børn i vores kommune lades i stikken af en kommune, hvor man river forsørgelsen væk under familier, fordi der ikke er arbejde nok.

Vi vil ikke se på, at gamle står uden en værdig bolig, fordi de ikke kan klare sig selv mere. Det skyldes jo blandt andet, at vi bruger for for mange penge på unødig kontrol og fordi nogle politikere mangler tillid til borgere og medarbejdere. Vi er nødt til at erkende, at det er ved at satse på reel forebyggelse, vi virkelig ændrer noget. Ikke ved at give skattelettelser til virksomheder.

Vi er nødt til at erkende, at vi alle vinder ved et godt velfærdssamfund, hvor vi støtter hinanden.

Det er Enhedslistens mål med vores politik i Ringsted byråd. Vi arbejder med meget andet – også uden for byrådet. Og vi kan bruge endnu flere kræfter på at ændre vilkårene. F.eks. nogle, der vil være med til at oprette et bisidderkorps, så ingen borgere står alene og magtesløs over for kommunen.

Alle borgere i Ringsted kommune ønskes et godt nytår.

Med venlig hilsen
Henrik Kjær
Jan Jakobsen
Byrådsmedlemmer for Enhedslisten