Enhedslisten: Byg en ny skole til FGU

Da Enhedslisten i første halvdel af august skulle indgive vores ønsker til budgettet for 2019, var det endnu uvist, hvordan den skitse til den nye FGU-skole kom til at se ud, som vi spændt har ventet på, siden tommelen fra politisk hold blev vendt ned til den første skitse. Den anden skitse duer efter vores mening heller ikke, og derfor foreslår Enhedslisten nu, at der bygges en ny skole til FGU (Forberedende GrundUddannelse).

Vi formulerede os blødt, da vi besluttede at drage FGU-skolen med ind i vores budgetforslag inden vi kendte det nye forslag til, hvordan FGU skulle huses. Det endte med en formulering, der hed, at “…det skal sikres at FGU i Ringsted har gode og ordentlige vilkår. Området er svært at forholde sig til økonomisk, da der i skrivende stund ikke er tilgængelig viden om, hvorvidt de forslag, administrationen i øjeblikket arbejder med, lever op til den nødvendige kvalitet…”

Vi tog desuden forbehold for, at hvis det forslag 2, der blev arbejdet med indtil for få dage siden, ikke havde den nødvendige kvalitet, kunne det komme på tale, at der skal bygges en helt ny skole på Campus. Som det fremgår af det blogindlæg, Henrik Kjær skrev her på siden forleden, så mener vi på ingen måde, at det nye forslag lever op til den standard, vi kan være bekendt over for de kommende FGU-elever.

Forslaget blev behandlet på et møde i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget onsdag den 22. august. To dage før en iøvrigt uhørt kort frist i en såkaldt “interessenthøring” udløb.

Enhedslistens Henrik Kjær stemte imod dels fordi høringssvarene endnu ikke var fremkommet, og dels fordi det var Enhedslistens vurdering at forslagene ikke lever til de kvalitetskrav, der bør stilles til den kommende FGU skole. Imod stemte også Socialdemokraterne med begrundelsen, at der ikke kan tages stilling til forslaget før der foreligger høringssvar. Danske Folkeparti undlod at stemme, mens Venstre og SF stod last og brast for indstillinen. Dog med forbehold for høringssvarene fra de involverede institutioner.

Enhedslisten fører dermed forslaget om at bygge en ny skole på Campus-området med ind i budgetforhandlingerne, hvor vi betragter det som et meget vigtigt forslag. Det er vores opfattelse, at et eventuelt nybyggeri kan financierens ved en udsættelse af udvidelsen af Ringsted SportCenter.