Vi vil sende et vigtigt signal

Læserbrev i Dagbladet lørdag 31. marts 2018.

Ringsted: Det er dejligt at kunne læse i DAGBLADET, at SF og Radikale nu foreslår, at lockoutpenge skal bruges på de lockoutede.

Det er en holdning, som Enhedslisten har haft længe. Netop fordi det længe har været vores holdning, har vi allerede for lang tid siden, den 12. marts 2018, fremsendt et forslag herom til Ringsted kommune. Så der er sådan set ikke noget nyt i SF’s og de Radikales forslag, men det er da fint, at de bakker os op.

Enhedslistens mener sådan set ikke, at der bare er tale om symbol politik. Faktisk tværtimod.

For som vi skriver i motiveringen af vores forslag, så vil en vedtagelse medføre at medarbejdere og borgere, i hvert fald i en vis udstrækning, kompenseres for de gener, den eventuelle konflikt vil medføre. Og samtidig medføre, at byrådet overfor borgerne viser, at man på trods af konflikten ønsker at fastholde de politiske prioriteringer, der er foretaget.

Og det finder vi er et vigtigt og ikke bare et symbolsk signal.

Henrik Kjær

Byrådsmedlem, Enhedslisten