Vi vil noget andet

Søndag 20. august holdt Enhedslisten i Ringsted sæsonens første brunchmøde. Denne gang med emnet trafikpolitik og med Enhedslistens trafikpolitiske ordfører i Folketinget, Henning Hyllested, som oplægsholder.

Der blev diskuteret mange trafikpolitiske emner – og naturligvis Ringsteds centrale rolle som trafikknudepunkt for trafikken til det sydlige Sjælland.

– Der er ingen svivl om, at vi står temmelig alene, når det gælder den kollektive trafik og udbygningen af den, sagde Henning Hyllested blandt andet. – Allerede under den socialdemokratisk ledede regering med Radikale og SF var det motorveje og mere asfalt, der var på dagsordenen. Udbygningen af motorvejsnettet står øverst på dagsordenen..

– Det er synd, for det eneste resultat er, at det genererer endnu mere privatbilisme. Selv om man udbygger vejnettet nu, så sander det til igen om nogle år. Det er betænkeligt ud fra mange forhold. Det er et stort maskineri vi sætter i gang, når vi sætter os ind i en bil, fortsatte Henning Hyllested. – Vi bruger mange fossile brændstoffer på den måde. Det er ineffektivt, fordi der i gennemsnit sidder 1,1 person i hver bil.

– DSB er trods sit ry meget mere effektivt. I forhold til, hvor mange mennesker, der transporteres hver dag, så er det trods alt langt mere effektivt, selv om det ikke ser sådan ud. I Enhedslisten mener vi, at den eneste farbare vej er udbygning her. Vi vil noget andet en vækst i den privatbilisme, der skaffer os stadig større problemer på halsen. Vi vil noget andet og mere med den kollektive trafik.

Der var god spørgelyst – og Henning Hyllested roste det lokale engagement, der lagt i at finde løsninger, der kan styrke den kollektive trafik.

– Der har efterhånden været mange løsninger i spil, men man har været meget fikseret på minuttal for at komme fra den ene ende af Danmark til den anden uden blik for, at det først og fremmest drejer sig om at transportere mennesker flest muligt mennesker bedst muligt frem for hastighed.

– De sidste mange års syn på management og effektivisering har haft en skadelig indvirkning på, hvordan man ser på den kollektive trafik. Det har medført mindre helhedssyn og mere tanke for, hvordan man kan dele op i rentable enheder, sagde Henning Hyllested blandt andet.

Diskussionen kom også rundt om de demokratiske processer i både større organisationer og kommuner, hvor der stilles stadig større krav til medarbejdernes loyalitet i forhold til “systemet” end til ytringsfriheden.