Vellykket generalforsamling

Forud for sangarrangementet havde Enhedslisten afholdt sin årlige generalforsamling, hvor årets arbejde blev gennemgået og hvor det fremtidige arbejde blev planlagt. Her er det ikke mindst det kommende valg til kommunalbestyrelse og regionsråd, der kommer til at fylde.

Generalforsamlingen måtte konstatere, at der gennem det sidste år har været en livlig aktivitet i Enhedslisten, der har været i stand til at sætte sine fingeraftryk på udviklingen af Ringsted kommune på trods af, at Enhedslisten ikke har været med i flertalsgruppen og deltaget i budgetforligene i Ringsted kommune.

Generalforsamlingen konstaterede, at det ikke altid handler om at være med i f.eks. budgetforlig og flertal. Ikke mindst Enhedslistens holdninger til områdeledelse kom til at præge debatten i denne sag, hvor byrådsflertallet var helt ude af trit med forældres, bestyrelsers og de ansattes holdninger. Generalforsamlingen var tilfreds med, at Enhedslisten også har markeret sig i fora, der har inddraget også andre aktiviteter end byrådet. F.eks. vil Enhedslisten fortsat være at finde ved Velfærdsalliancens fortsatte manifestationer.

Enhedslistens program til det kommende kommunevalg blev også diskuteret – og der blev vedtaget en opstillingsliste til kommunevalget, som er klar til præsentation i løbet af få dage.