Usikkerhed om lockout overhovedet kan starte i Ringsted kommune

Pressemeddelelse fra Enhedslisten i Ringsted. Udsendt mandag 9. april:

Ringsted kommune kan ikke finde beslutningen om at give Kommunernes Landsforening KL, bemyndigelse til at indgå overenskomster på kommunens vegne. Muligvis ligger beslutningen i Statens arkiver. Der kan gå op til et par uger før dette er afklaret og dokumentation kan fremlægges.

At Ringsted Kommune ikke kan dokumentere, at det juridiske grundlag er i orden for en eventuel lockout af medarbejdere i kommunen, stiller jo spørgsmålstegn ved om lockouten overhovedet kan gennemføres, før en afklaring har fundet sted, udtaler Henrik Kjær, der er medlem af Ringsted byråd og økonomiudvalg for Enhedslisten.

Det fremgår af KLs vedtægter, at kommunerne kan overgive bemyndigelse til KLs bestyrelse at indgå overenskomster og dermed varsle konflikt og lockout. Men når der i vedtægterne står ”kan”, så betyder det at der skal tages konkret stilling til det i byrådet. Det har man muligvis også gjort i Ringsted. Men det kan ikke dokumenteres, da beslutningen i så fald er så gammel at den er overgivet til statens arkiver.

Det virker mærkeligt at dokumenter og referater med beslutninger, der har stor betydning for mange mennesker ikke findes i kommunens egne arkiver. En konflikt med strejke og lockout har jo rigtig stor betydning, både for de som rammes direkte af konflikten, men også for de mennesker, der f.eks. ikke kan få deres børn passet. Det er derfor ikke betryggende at arbejdsgiverne her ikke styr på formalia, siger Henrik Kjær, og fortsætter, tingene skal jo være i orden, en eventuel konflikt i Ringsted må derfor udsættes til det juridiske grundlag er fuldt afklaret. Vi har jo ikke engang fuld sikkerhed for at beslutningen overhovedet er taget i Ringsted Byråd.