Urimelig forskelsbehandling af handicap

I Ringsted kommune er ledigheden for almindelig raske personer ned på 4,2%, mens folk med funktionsnedsættelser, som er tilkendt fleksjob, er på 22,5%. Det er et ekstremt højt tal.

Det er simpelthen ikke godt nok og vi skal gøre det bedre.

Hvordan kan det være,  at Ringsted Kommune ikke selv slår fleksjobstillinger op, da kommunen er selv arbejdsgiver – endda en af kommunens største. Det at have et arbejde, har personlig, social og økonomisk betydning. Du er ikke længere passivt forsørget af det offentlige på en meget lav ydelse, men har kollegaer og er en del fælleskabet, der bidrager til samfundet i det omfang helbredet tillader det.

Enhedslisten har i mange år råbt op og vi VIL inkludere folk med handicap i arbejde, fordi de VIL bidrage og de ønsker at have et arbejde. Hvor er vores rummelige arbejdsmarked?

Alle har ret til et arbejde. De, der har en lille arbejdsevne, har ret til pension.