Foto af statue af retfærdighedens gudinde Justicia med sværdet i den ene hånd og vægten med de to skåle i den venstre hånd.

Urimelig afvisning af borgerforslag

En gruppe borgere har fået afvist deres borgerforslag, på trods af at mere 300 borgere har stemt på forslaget. Forslaget gik ud på at Ringsted kommune skulle sikre opførelsen af en ny FGU-skole på Campusområdet bag ved ZBC. Borgerne, der har stillet forslaget er modstandere af at placere FGU på Campusskolen og mener at FGU er bedre placeret på selve campusområdet. Forslaget er afvist under henvisning til, at byrådet i budgetaftalen for 2019 har overladt det til den nye bestyrelse for FGU at bestemme, hvor FGU skolen skulle placeres.

Det er en helt fejlagtig begrundelse, Den holder overhovet ikke. Det har hele tiden været sådan, at det er bestyrelsen for den nye FGU-institution, der skulle bestemme hvor FGU skolen skulle ligge. Det har folketinget besluttet. Derfor er det også helt ude i hampen, når kommunen henviser til budgetaftalen.

Byrådet har alene i budgetaftalen besluttet at bevilge penge, hvis man vælger den ene eller den anden placering. Campusskolen eller et andet campusnært sted. Hvis nu bestyrelsen havde besluttet at placere FGU i Benløse eller andet sted, der ikke er campusnært, så havde FGU skolen ikke fået en krone.

Efter min mening burde bormesteren gribe ind som den øverste politiske og administrative ansvarlige i kommunen, for at sikre at de demokratiske rettigheder byrådet har beslutte at borgerne skal have, også giver mening. Det giver ikke mening den ene dag at beslutte at gøre det nemmere at fremsætte borgerrettede forslag, og stort set samtidig tillade, at et borgerdrevet forslag, der har opnået støtte fra mere end 300 borgere, bliver afvist.

Det står jo alle borgere frit for, at mene hvad de vil  og stille forslag om hvad de vil. Og kan man opnå støtte fra mindst 200 personer i kommunen får man et borgdrevet forslag frem til byrådet. Sådan er det i hvert fald vedtaget i byrådet. Men i denne sag er det ikke blevet som byrådet har vedtaget. Her er forslaget afvist med en begrundelse der ikke holder.

Med venlig hilsen

Henrik Kjær
Byrådsmedlem, Enhedslisten