Udflytning og fortsat centralisering

Af Henrik Kjær, byrådsmedlem for Enhedslisten i Ringsted

Mange borgmestre og byrådsmedlemmer jubler over regeringens udflytning af statslige arbejdspladser. Også Ringsteds borgmester glæder sig over at Ringsted og Sorø kommuner modtager flere statslige arbejdspladser.

I Enhedslisten er vi også glade over, at vi på Midtsjælland og i Ringsted nu får flere arbejdspladser. Det er fint at vi kan se frem til flere arbejdsplader både i vores egen og i nabokommunerne. Det kan være med at sikre en større tilflytning, flere skatteindtægter og dermed velfærden i vores kommune.

Alligevel spørger vi: Er det den rigtige strategi? Er udflytning af statslige arbejdspladser den rigtige medicin mod den stigende centralisering og oplevelsen af at flere og flere ting flytter til København og andre store centre?

Centraliseringen er jo i høj grad et resultat af den strukturreform Lars Løkke Rasmussen som indenrigsminister gennemførte for godt 10 år siden.

Strukturreformen betød jo en massiv centralisering af den velfærd der er så vigtig for alle os borgere:

  • Lokal sygehuset blev nedlagt og centraliseret
  • Lokale skoler er blevet nedlagt med store kæmpeskoler som følge
  • De lokale alderdomshjem er nedlagt og afløst af store plejecentre
  • Små lokale daginstitutioner er blevet afløst af store, såkaldt effektive børneinstitutioner
  • Rådhuse er blevet nedlagt og der er blevet længere til Rådhuse i de fleste kommuner
  • Byråd og amtsråd er lagt sammen og der er dermed levet længere fra borgere til beslutningstagere

Mange andre eksempler kan sikkert nævnes end dem der er oplistet her. Fælles for alle disse eksempler er, at udflytningen af statslige arbejdspladser ikke afhjælper den kæmpe centralisering der har fundet sted. Ingen får mere borgernær service af, at Dansk Sprognævn flytter til Bogense eller at Banedanmark flytter arbejdspladser til Ringsted.

Regeringen har jo undtagelsesvist fuldstændig ret: vi har et delt Danmark. Vi har fået større ulighed og større forskelle på land og by. Sagen er bare den, at det er deres egne reformer, der har pustet til centraliseringen – særligt strukturreformen. Det er regeringens politik der har gjort uligheden langt større – både mellem rig og fattig og mellem land og by.

Udflytning af arbejdspladser er en særdeles dyr løsning, hvis det handler om at kompensere for, at regeringens politik er slået fejl.

Hertil kommer, at udflytningen virker forhastet og uigennemtænkt. Forhastet fordi statsrevisorerne er i gang med en grundig evaluering af den første udflytning. Den kommer til sommer. Hvorfor venter regeringen ikke, så man kan lære af erfaringerne. Det virker næsten som at regeringen vil haste det her igennem inden kendsgerningerne kommer på bordet.

I Enhedslisten har vi ikke noget principielt imod, at man flytter arbejdspladser ud i landet. Men hvorfor har regeringen så travlt? Det her er både forhastet og underfinansieret. Og så ender det hele i praksis som en skjult nedskæringsmanøvre, der i virkeligheden skader mere end det gavner.

Som sagt har Enhedslisten ikke noget principielt imod udflytning af arbejdsplader. Det skal bare gøres ordenligt.

Så lad os i stedet få en reel debat om, hvordan vi modvirker uligheden og centraliseringen i vores samfund. Om hvordan vi får udviklet en offentlig service og en offentlig velfærd, der modsvarer de behov borgerne har. Og lad os få en god og reel debat om, hvordan vi udvikler vores lokale demokrati på en måde, så alle er med og ingen lades tilbage på perronen, når det sidste tog er kørt.