Rod i håndtering af medicin

Tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed har flere gange siden januar 2020 påtalt “større problemer af betydning for patientsikkerheden” i Ringsted kommunes hjemmepleje.

Årsagen er dårlig medicinhåndtering, mangelfuld systematik i sygeplejefaglige vurderinger, mangelfuld journalføring og instrukser, som ikke var implementeret, hedder det fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Påtaler, der er ganske alvorlige.

Et opfølgende tilsyn et par måneder senere viste, at håndteringen stadig ikke var tilfredsstillende.

Enhedslistens medlem af Ældre- og Genoptræningsudvalget, Jan Vagn Jakobsen, har derefter flere gange prøvet at italesætte den alvorlige problemstilling. Sidst ved byrådsmødet den 5. oktober. Her sagde Jan Vagn Jakobsen bl.a. i forbindelse med en beslutning om et fleksibelt tema for det kommende år, at det vil være rimeligt at lade det handle om medicinhåndtering generelt set. Anmærkningerne fra Styrelsen for Patientsikkerhed påtalte, at håndteringen har været yderst kritisabel. Det bør medføre, at kommunen fremover har  særlig fokus på medicinhåndtering og dokumentation. Vi må holde øje med det for at sikre forsvarlig omsorg.

Det fik borgmester Henrik Hvidesten til at gøre, hvad han kunne for at bagatellisere problemet, som man kan høre i nedenstående videoklip.

Nu skal der vælges et fleksibelt fokusområde for tilsynene i 2021. Her vil Enhedslisten stille forslag om, at det fleksible fokusområde bliver patientsikkerhed i relation til medicinhåndtering, sygeplejefaglige vurderinger og journalføring.

Det fremgår af administrationens sagsfremstilling, at det fleksible tema kan variere fra år til år, eller være det samme i en periode på flere år. Det fleksible tema skal understøtte den nuværende status og prioriterede fokusområder på tværs af de tilbud, hvor kommunen fører tilsyn.

På Byrådets møde d. 5. oktober 2020 blev det besluttet, at det fleksible tema i tilsynet for 2021 skulle besluttes inden udgangen af 2020. Derfor er en stillingtagen til, hvilket fleksibelt tema, der bør vælges, på dagsordenen I  Ældre- og Genoptræningsudvalget mandag 16. november og i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget onsdag 18. november.

Jan Jakobsen udtaler: “Jeg har svært ved at se, at de 2 udvalg kan sige nej til at gøre patientsikkerhed i relation til medicinhåndtering, sygeplejefaglige vurderinger og journalføring til det fleksible tema I 2021.  Spcielt når vi nogen steder har været udsat for alvorlig kritik fra Styrelsen for Patientsikkerhed netop på grund af dette. Jeg synes det er farligt at negligere det og politisk kan jeg ikke forestille mig, at der er nogle der kan have interesse i det.”

“Vi gør det jo ikke for at hænge nogen ud, men for at sikre, at håndteringen er i orden på tværs af alle vores borgertilbud. Det er jo ikke første gang, vi oplever problemet. Det er blot andre steder det dukker op nu. Det tyder på, at vi med jævne mellemrum skal følge op på det såvel hjemmepleje som bosteder arbejds- og værksteder og hvor vores medarbejdere ellers kommer i kontakt med bl.a. medicinhåndtering,” siger Jan Vagn Jakobsen.

Han slutter med også at pointere, “Det er jo heller ikke fordi, vi mener, at de to øvrige temaer, administrationen foreslår, ikke er relevante.  Men det er nu sådan, at vi kan vælge et fleksibelt tema, og vil vi prioritere et fokus på sikkerheden for de mange grupper af udsatte borgere, der er afhængig af støtte fra personalet for at undgå fejl.”

Efter behandlingen i de to udvalg sender Ældre- og Genoptræningsudvalget sagen i høring i Ældrerådet, mens Social- og Arbejdsmarkedsudvalget sender det i høring i Handicaprådet. Det forventes, at der træffes afgørelse i byrådet på mødet i december.