Ringsted kommunes praksis for indkøb til ældre skal undersøges

Enhedslistens byrådsmedlem i Ringsted Jan Jakobsen mener, at der er baggrund for at få set nærmere på Ringsted kommunes praksis, når det gælder kommunens manglende hjælp til indkøb til ældre.

Det skyldes en udtalelse fra Ankestyrelsen om praksis i Guldborgsund kommune, der kun giver hjælp til bestilling af dagligvarer mv., men ikke til levering.

Ankestyrelsen opfatter det som brud på Servicelovens §83, at kommunens serviceniveau ikke omfatter levering af dagligvarer.

– Såvidt vi kan se er det samme praksis, der bruges i Ringsted kommune. Her fremgår det klart i kvalitetsstandarden for praktisk hjælp, at der ikke ydes hjælp til indkøb, hvis borgeren selv er i stand til at benytte tekniske redskaber såsom onlinesupermarked eller telefonisk varebestilling, siger Jan Jakobsen.

– I de tilfælde, hvor man ikke kan bestille selv, er konsekvensen så blot, at man får hjælp til bestillingen og ikke til at udføre indkøbene. Ankestyrelsen siger klart, at det er i strid med servicelovens § 83, stk. 1, nr. 2, at kommunes serviceniveau ikke omfatter levering af dagligvarer.

– Jeg vil ikke lægge skjul på, at udtalelsen fra Ankestyrelsen glæder os. Derfor har vi også spurgt til konsekvenserne for Ringsted kommune. Vi har et stort ønske om, at det nuværende praksis bliver lavet om.

– Det vi hører fra mange ældre er, at det dels kan være dyrt at få leveret varerne og dels, nuværende levering kun er til døren. Også det skaber mange problemer for ældre og borgere med handicap. Det er gode grunde til at det skal laves om, slutter Jan Jakobsen.

Læs Ankestyrelsens udtalelse her: https://ast.dk/filer/tilsynet/nyhedsbreve-2018/nyhedsbrev-juni-2018/7.pdf