En god forberedende GrundUddannelse

Desværre ser det ud til at de penge man vil ofre på den nye FGU i Ringsted slet ikke slår til. I det fremlagte forslag er den nye skole så lille, at der ikke engang med nuværende aktivitetsniveau er plads nok til det elevtal vi kender på Produktionshøjskolen i dag. Ifølge undervisningsministeriet kan man regne med, at elvtallet på den nye FGU i Ringsted bliver dobbelt så stort som på den gamle Produktionshøjskole.

Vi har klokket i det

I går bragte vi på Enhedslisten i Ringsteds hjemmeside en artikel om dobbelt husleje for ældre og handicappede borgere, der er i midlertidig ophold på på plejecentre. Det er ikke rigtigt, at man betaler dobbelt husleje. Man betaler et beløb, der dækker kost, rengøring og tøjvask efter plejehjemmets gældende takster. Vi er ganske enkelt nødt til at beklage, at vi har udtrykt os forkert, siger Jan Jakobsen, der er Enhedslistens medlem af Ældre- og Genoptræningsudvalget.